Beslut: Svenska skolan i Varkaus läggs ned

Brist på svenskspråkiga elever och svårigheter att rekrytera behöriga lärare är huvudorsakerna till att Svenska skolan i Varkaus ser ut att gå i graven. Bild: Arkiv

Landets östligaste svenskspråkiga skola stängs efter 100 år av verksamhet. Beslutet fattades av stadsfullmäktige i Varkaus på måndagskvällen.

Bildningsnämnden i Varkaus i Norra Savolax hade tidigare under vårvintern föreslagit att lägga ned stadens svenskspråkiga skola. På måndagskvällen godkändes förslaget av stadsfullmäktige, som meddelar att beslutet var enhälligt, även om en del ledamöter enligt tidningen Warkauden lehti var tveksamma in i det sista.

De huvudsakliga motiveringarna till att stänga skolan är brist på svenskspråkiga elever och stora svårigheter förknippade med att rekrytera behöriga lärare till den lilla språkön.

Bildningsdirektör Timo Tuunainen sade under vårvintern till HBL att skolan på hösten bara skulle ha 11 elever, av vilka merparten kommer från hem där finskan är det dominerande språket.

– Realiteten är att bara två av eleverna från Varkaus och två av dem som kommer från grannkommunen Jorois har svenska som modersmål. För de andra är finskan så mycket starkare att de kan få problem om hela undervisningen går på svenska, sade Tuunainen då.

Skolan var nedläggningshotad också för fem år sedan, men fick den gången fortsätta så länge det fanns minst 12 svenskspråkiga elever. Enligt staden uppfylls inte längre det kriteriet.

Staden räknar också med att spara ungefär 80 000 euro genom nedläggningsbeslutet. Skolans verksamhet har länge delvis finansierats med stöd av Svenska folkskolans vänner och Brita Maria Renlunds stiftelse.

Svenska skolan i Varkaus grundades 1919 i anslutning till företaget A. Ahlströms sågverk. Då var antalet svenskspråkiga betydligt högre än i dag.

Skolan har i dag en rektor som är lärare i årskurserna 3–6 och ytterligare en lärartjänst för årskurserna 1–2. De senaste fem åren har skolan verkat i den finska lågstadieskolan i Könönpelto öster om stadens centrum.

Enligt lagen är kommunen skyldig att erbjuda barn utbildning på svenska om kommuninvånarna vill ha det. Om inga alternativ finns på orten måste undervisningen ordnas på annat håll. Den närmaste svenskspråkiga skolan finns i Jyväskylä, nästan 130 kilometer västerut.

HBL har ännu inte lyckats nå beslutsfattare i Varkaus för en kommentar om de svenskspråkiga elevernas framtid. Krafter bakom skolan har tidigare dryftat möjligheten att göra om skolans svenskspråkiga verksamhet till språkbad, eller komma överens om extra undervisning på svenska för de elever som önskar det.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning