Beslut om presstöd skjuts upp

Finland är det enda nordiska land som saknar ett heltäckande system för presstöd. Nu skjuts beredningen av frågan upp med tre månader, uppger Kommunikationsministeriet. Bild: Congerdesign/SPT

Även finlandssvenska mediehus fick coronastöd för att lappa hålen i sina budgetar.

Den arbetsgrupp vid Kommunikationsministeriet som ska utarbeta ett långsiktigt förslag till nytt system för presstöd fortsätter sitt arbete till slutet av mars.

Arbetet skjuts alltså upp med tre månader, uppger Kommunikationsministeriet. Arbetsgruppen beslutade i mitten av december att bevilja stöd till 97 medieföretag som har drabbats av coronakrisen.

Transport- och kommunikationsverket skötte i praktiken utbetalningen av stöden. Arbetsgruppen beviljade coronastöd till ett sammanlagt värde på 7,5 miljoner euro.

Av de finlandssvenska mediehusen fick KSF Media 393 080 euro medan HSS Media fick 284 638 euro och Förlags Ab Sydvästkusten 98 542 euro. Fontana Media, som ger ut Kyrkpressen, fick 34 678 euro. Nya Ålands Tidningsaktiebolag fick 65 457 euro och Ålands Tidnings-Tryckeri fick 78 062 euro.

Sammanlagt 236 medier gynnas av utdelningen av coronastöden, som betalas ut av Transport- och kommunikationsverket.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning