Beslut om jourreformen väntas tidigast på måndag

Veronica Rehn-Kivi (SFP) sitter i social- och hälsovårdsutskottet som nu ska besluta hur de språkliga rättigheterna ska tryggas. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Nu är det social- och hälsovårdsutskottet som har bollen för jourreformen. Valet står mellan 12+1-modellen eller svensk vård i Seinäjoki och utskottet kommer med ett beslut tidigast på måndag.

På onsdagen kom grundlagsutskottet med sitt utlåtande: jourreformen i sin nuvarande form tryggar inte tillräckligt den svenskspråkiga befolkningens rätt till vård på sitt eget språk i Österbotten. Nu är det social- och hälsovårdsutskottet som ska besluta hur regeringens förslag ska omformas för att trygga den svenska vården i Österbotten.

– Grundlagsutskottet beslutade att vi måste se till att svenskspråkiga får social- och hälsovård på sitt modersmål svenska och att det måste garanteras i lagstiftning. Hur vi gör är ännu öppet, vi fortsätter diskutera i morgon. Då ska vi se hur vi ska ändra regeringens förslag så att det garanterar svenskspråkig vårdservice i södra Österbotten, säger Tuula Haatainen (SDP), ordförande för social- och hälsovårdsutskottet.

Två alternativ

Alternativen är 12+1-modellen där också Vasa centralsjukhus får omfattande jour eller att genom lagstiftning trygga att centralsjukhuset i Seinäjoki ser till att ha svenskkunnig personal. Veronica Rehn-Kivi (SFP) är den enda svenskspråkiga i social- och hälsovårdsutskottet och hon såg bekymrad ut efter mötet.

Gav mötet några känningar om vilket alternativ utskottet kommer att välja?

– Nog fick jag en känning... Jag ifrågasatte det här och tycker som hela vår riksdagsgrupp att Vasa skulle vara det naturligaste alternativet och att sjukhusen med fulljour skulle vara tretton och inte tolv, säger Rehn-Kivi efter mötet.

Varför verkar det vara så svårt att få igenom 12+1-modellen, vilka är argumenten mot alternativet?

– Man skyller både på den förra regeringens riktlinjer och hänvisar till vad den nuvarande regeringen gjort för riktlinjer tidigare. Det väger ganska tungt också i det här beslutet. Men vi fortsätter diskutera i morgon. Vi får säkert stöd över partigränserna om det inte går som vi vill, åtminstone De gröna och KD stöder vår tankegång, säger Rehn-Kivi.

Vidare på fredag

Regeringen hoppas att utskottet kommer med ett beslut redan på måndag, men Haatainen säger att hon är tveksam till om tiden räcker till.

– Regeringens mål är att vi flöjer budgetlagstiftningens tidtabell och beslutar om det här före jul, vilket betyder att vi borde bestämma det på fredag eller måndag. Jag kan inte i det här skedet säga om tiden räcker till. Den här lagstiftningen är enormt stor, dels handlar det om språkfrågan i södra Österbotten men det finns också andra stora frågor vi måste gå igenom, säger hon.

Om man väljer Seinäjoki-alternativet, hur går man tillväga för att gå in och på lagnivå skriva in ett tillägg för att garantera svensk service?

– Här behöver vi social- och hälsovårdsministeriets hjälp. Det här ärendet är komplicerat och vi har enormt bråttom då det är en del av budgetlagen, säger Haatainen.

Utskottsmedlemmen Annika Saarikko representerar regeringspartiet Centern. Hon säger att utskottet ska höra fler experter på fredagen. På frågan om ifall Vasa fortfarande finns med som ett alternativ svarar hon kort:

– Utskottet behandlar helheten och ministeriets experter är tätt involverade, säger hon.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03