Landskapsstyrelsen: Tunneln till Tallinn ska gå via Helsingfors centrum – bakslag för Vesterbacka

Här kan tunneln mellan Helsingfors och Tallinn komma upp på den estniska sidan. Bild: Lehtikuva/Raul Mee

En tågtunnel till Tallinn ska gå via järnvägsstationen i Helsingfors, inte Esbo som entreprenören Peter Vesterbacka vill. Landskapsstyrelsen har nu tagit ställning till de olika ruttalternativen och har efter omröstning beslutat att enbart Helsingforsdragningen går vidare.

Landskapsstyrelsen i Nyland beslutade på sitt extra möte på måndagsmorgonen att enbart en av de föreslagna rutterna för tågtunneln mellan Finland och Estland skrivs in i landskapsplanen.

Det blir den dragning som skulle gå från Tallinn, via järnvägsstationen i Helsingfors och Böle och vidare till flygplatsen i Vanda som läggs in i förslaget till landskapsplan som och går vidare för utlåtanden. Det projektet drivs av Finest Link, ett konsortium där bland annat Helsingfors och Tallinn ingår.

Entreprenören Peter Vesterbacka har tillsammans med bland annat kinesiska finansiärer i sin tur arbetat för en dragning via Kägeludden i Esbo till flygplatsen, med namnet Finest Bay Area.

Landskapsstyrelsen motiverar sitt beslut med att Helsingforsalternativet går via trafikens knutpunkter och på så sätt "tillräckligt bra kopplar ihop tunneln med det nationella trafiksystemet".

Styrelsen var inte enhällig i sitt beslut. Ordföranden Markku Markkula från Esbo (Samlingspartiet) föreslog att båda tunneldragningarna bevaras i förslaget till detaljplan. Hans förslag röstades ändå ner med 10–5.

– Jag tycker att det är alltför tidigt att besluta om enbart en rutt, säger Markkula.

Enligt honom borde de olika alternativen utredas och diskuteras. Han vill se en Miljökonsekvensbeskrivning av dem, som förutom miljömässiga aspekter också beaktar ekonomiska och sociala dimensioner.

Landskapsstyrelsen skulle besluta om tunneldragningen redan på sitt möte för två veckor sedan men ärendet sköts upp.

"Viktigt för Vanda"

Helsingfors – med bland andra borgmästaren Jan Vapaavuori i spetsen – och Vanda stad har velat begränsa tunnelreservationen till Helsingforsalternativet. Kommunikationsministeriet, NTM-centralen i Nyland och Helsingforsregionens trafik HRT har varit av samma åsikt.

På frågan om Markku Markkulas bakgrund som Esbopolitiker gör att han ser mer positivt på Vesterbackas planer, svarar han att han i och med Esboförankringen känner till hur betydande Kägeludden, med Aalto-universitetet invid, är.

Samtidigt betonar han att det framför allt är Vanda med Aviapolis och flygplatsen som vinner på tunneln, och han ser stora möjligheter öka passagerarmängderna från och till flygplatsen.

Inte slutligt

På Finest Bay Area säger Kustaa Valtonen, som är Vesterbackas kompanjon, att landskapsstyrelsens beslut på måndagen enbart är en mellanetapp.

– Vårt projekt fortsätter som tidigare, säger han.

Det miljökonsekvensbedöms, och arbetet med planering och finansiering fortsätter enligt honom. I miljökonsekvensbeskrivningen ingår också Finest Links tunneldragning.

Så sent som i fredags meddelade Finest Bay Area om ytterligare en finansiär, den kinesiska placeringsfonden Touchstone Capital Partners som lovar 15 miljarder euro.

Valtonen är kritisk till att landskapsstyrelsen så starkt landat för det han kallar helsingforsiskt intresse.

Varför driver ni på Kägeludden?

– Vi tittar fram till 2020–2030-talet. Då beräknar vi att tunneln har 50 miljoner passagerare. Kapaciteten i Helsingfors centrum räcker inte till, och centrum är svårt att nå.

De kinesiska finansiärerna har väckt en del frågor av säkerhetspolitisk natur. Kustaa Valtonen säger att också de aspekterna beaktas i miljökonsekvensbedömningen.

Finest Link siktar på EU-finansiering och räknar med att en tunnel kan vara färdig tidigast 2040. Från EU har beskedet ändå varit att de pengarna kopplas ihop med Rail Baltica. Vesterbacka talar om öppning redan 2024.

Tunneln beräknas kosta över 15 miljarder euro.

Hur ser du på att projektet bemöts med en viss skepticism, Kustaa Valtonen?

– Det är Finlands historiskt största projekt och penningsumman är heller inte lite. Då är det bra att man är kritisk.

Utkastet till landskapsplan för Nyland går nu vidare för utlåtanden. I höst ska landskapsstyrelsen slå fast den slutliga formuleringen och meningen är att landskapsfullmäktige slår fast planen i december.

Enligt Markku Markkula kan planen ännu förändras. Dessutom säger han att också detaljplaneändringar krävs och också politiska beslut – även i den estniska ändan.

Visualisering av hur tågtunneln kan se ut. Bild: Finestbay Area Development

Läs mer: Tunnelseende på Tallinntunnel

Läs mer: Inget beslut om Tallinntunneln

Läs mer: Jättefinansiär träder in – tågtunneln till Tallinn får 15 miljarder

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning