Beslut: Distansstudierna vid Åbo Akademi fortsätter hela hösten

Åbo Akademi håller kurserna på distans ännu i december. Bild: Mikael Piippo/SPT

Åbo Akademi har beslutat att förlänga distansundervisningen till period två.

Nu har Åbo Akademi slagit fast att man fortsätter ordna kurserna vid Åbo Akademi på distans också under höstterminens andra period som pågår fram till den 18 december. Undantag görs för vissa kurser som förutsätter närvaro, exempelvis där undervisningen hålls i laboratorier, kliniker eller slöjdsalar.

Första årets studerande som inledde sina studier med närundervisning vid terminsstarten kommer under period två att fortsätta med en kombination av när- och distansstudier. Övriga studerande har studerat på distans sedan terminsstarten.

Också Åbo Akademis anställda, forskare och andra personer knutna till universitetet fortsätter arbetet på distans.

– Säkerheten och hälsan går först. Om vi ser hur epidemiläget har utvecklats i Finland och i synnerhet i resten av världen kan vi konstatera att epidemin inte på något sätt är över, säger prorektor Stefan Willför.

Om smittfallen i Finland är på den nuvarande nivån, kommer distansundervisningen att fortsätta också på våren?

– Vi har bara tagit beslut om hösten och vi gör en ny bedömning senare i höst om hur undervisningen ska ordnas på våren. Men om det fortsätter som nu med lokala smittkedjor som blossar upp kommer vi säkert att fortsätta ungefär på samma sätt, säger Willför.

Han betonar att all närundervisning ordnas så att studenternas och personalens trygghet beaktas. De främsta åtgärderna är munskydd, god handhygien och säkra avstånd. Åbo Akademi rekommenderar också att studerande och personal laddar ner smittspårningsapplikationen Coronablinkern.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning