Beskedet: Nyland spärras av i tre veckor

Statsminister Sanna Marin under regeringens presskonferens på onsdagskvällen. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Regeringen isolerar Nyland genom resebegränsningar till och från de andra landskapen. Restriktionen gäller fram till den 19 april och den undantar nödvändig arbetsrelaterad trafik. Frågan rev upp skiljelinjer inom regeringen sedan myndigheterna hade presenterat nya, dystrare epidemiprognoser.

Med 880 bekräftade fall av covid-19 i Finland, av vilka 10 procent bara det senaste dygnet, och med en dyster framtidsprognos på bordet beslutade regeringen på onsdagskvällen att införa ytterligare restriktioner. Den senaste och mest drastiska åtgärden hittills är att landskapet Nyland avskiljs från resten av landet genom en begränsning av inrikesresor.

Beslutet föregicks av en lång diskussion med politiska skiljelinjer inom regeringen – men de gick inte mellan dess borgerliga och icke-borgerliga falang. Enligt uppgifter i offentligheten balanserade statsminister Sanna Marin (SDP) mellan å ena sidan Centerns och De grönas krav på att begränsa inrikesresorna och å andra sidan SFP:s och Vänsterförbundets mer restriktiva hållning till att ytterligare köra ner samhällsfunktioner.

Bild: Maija Hurme

Regeringen tillkännagav beslutet sent på onsdagskvällen.

– Vår bedömning är att den enda fungerande åtgärden för att hejda epidemins framfart är att minska på kontakterna mellan människor, sade Marin vars regering tillämpar beredskapslagens 118 paragraf för att "trygga människors liv och hälsa".

Riksdagen ska ta del av förordningen omedelbart, i praktiken på torsdagen. Den går ut på att all trafik utom den absolut nödvändiga ska upphöra över den nyländska gränsen i tre veckor. Arbetsrelaterade resor ska tillåtas, likaså ska bland annat förtroendevalda kunna resa i representationssyfte.

Nu är det nödvändigt

Justitieministeriet har påpekat att beredskapslagen inte kan användas för att vidta åtgärder som begränsar grundläggande rättigheter som att röra sig fritt inom landet, såvitt det inte är "nödvändigt". Att det bara vore "nyttigt" räcker exempelvis inte. Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) har sagt att även om det anses nödvändigt får åtgärderna inte gå längre än vad som är motiverat för att skydda befolkningen.

Den politiska armbrytningen inom regeringen gick veterligen kring frågan om reserestriktionerna är nödvändiga eller inte för ändamålet att hejda epidemin. Regeringen måste kunna övertyga riksdagens grundlagsutskott om att restriktionerna är nödvändiga. Av allt att döma försöker riksdagen behandla frågan så snabbt att begränsningarna kan börja gälla under eller strax efter veckoslutet.

Oppositionen står inte i vägen. Tvärtom flaggade Samlingspartiet redan i helgen för att isolera Nyland omedelbart, och bland Sannfinländarna höjs röster för att sätta hela landet i hemkarantän i en månad eller två och inleda skolornas sommarlov omedelbart.

Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Anna-Maja Henriksson sade efter regeringens beslut att det trots allt är nödvändigt att spärra av Nyland i nuläget.

– Människors rätt att röra sig fritt är en viktig grundläggande rättighet, men rätten till liv är ännu viktigare. Det föreligger tungt vägande skäl för att trygga sjukvårdens funktionsförmåga och avvärja hotet.

Omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) sade att resebegränsningen är nödvändig för att covid-19 är en potentiellt livsfarlig sjukdom som sprids snabbt när folk är i kontakt med varandra. De i särklass flesta fallen har registrerats i Nyland.

– Därför är det nödvändigt att hejda resorna över landskapsgränsen. Risken för att infektionen ska spridas till andra delar av landet genom icke-nödvändiga resor är stor, sade Kiuru.

Hon påpekar att Nyland omfattar 31 procent av landets befolkning, men att omkring 65 procent av coronafallen har påträffats i landskapet. Därför är det extra viktigt att nylänningarna inte sprider infektionen till landskap med klart mindre sjukvårdskapacitet.

Polis och militär på vägen

Justitieminister Anna-Maja Henriksson. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

När beslutet att spärra av Nyland träder i kraft är det polisen som ska övervaka att bara de som har en giltig orsak får passera. Det gäller framför allt personer i yrken där det är omöjligt att distansjobba. Det gäller vid behov att framföra orsaken skriftligt eller muntligen till polisen, men:

– Det är inte meningen att polisen ska behöva stoppa varenda resenär. Vi utgår från att folk förstår att följa reglerna, säger inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna).

Polisen kommer vid behov att begära försvarsmakten att bistå med övervakningen. De nylänningar som befinner sig utanför landskapet ska ändå få åka hem också efter att gränsen har stängt.

– Jag uppmanar de nylänningar som befinner sig på sommarstugan att återvända hem så snart som möjligt, säger Ohisalo.

Regeringen diskuterade nödvändigheten av att stänga landskapsgränsen i skenet av de nya beräkningar om epidemin som institutet för hälsa och välfärd THL har tagit fram: Nu förväntas 11 300 finländare behöva sjukhusvård under epidemin, och nästan en tredjedel av dem eller 3 600 kommer att behöva intensivvård.

Patienterna förväntas belasta sjukhusvården mest under epidemins 18 intensivaste veckor med en kulmen mitt i denna period. Totalt beräknas epidemin pågå i 4 till 6 månader – minst till sensommaren, fullt möjligt till hösten – men i början och i slutet är den inte särskilt påfrestande för vården.

Detta är viktigt eftersom en utdragen epidemi plattar ut epidemikurvan. Som det nu ser ut kommer som mest 900 patienter att behöva sjukhusvård samtidigt vid epidemins kulmen. Av dem väntas 280 behöva intensivvård samtidigt.

Kalkylen bygger på en modell som THL har tagit fram tillsammans med Åbo universitet. Modellen uppdateras och förväntas bli noggrannare i takt med att ny information om epidemin kommer in. Till exempel känner man inte ännu till virusets naturliga spridningsförmåga eller smittbarhet, påpekar THL.

Dystrare prognos

Allvarliga miner i Helsingfors i kväll när regeringen informerade om de nya strikta begräsningarna. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

– De siffror vi presenterar avviker inte radikalt från de uppgifter som regeringen hade tillgång till för två veckor sedan, säger Kari Auranen, professor vid THL, till nyhetsbyrån SPT.

Tuija Kumpulainen, direktör vid Social- och hälsovårdsministeriet menar ändå att prognosen är tristare än den förra.

– Det ser lite mera dystert ut, säger hon till Svenska Yle.

Likväl tyder allt i det här skedet på att sjukvården kommer att kunna hantera epidemin. Tuija Leino, överläkare vid THL, säger till SPT att man kan frigöra omkring 800 intensivvårdplatser, vilket bör räcka om det behövs högst 300 samtidigt. Varje patient som tas in på intensiven beräknas i medeltal behöva tillbringa 16 dygn på sjukhus, övriga coronapatienter 8 dygn.

THL öppnar ändå för att epidemin kan bli svårare. Enligt institutets värsta scenario kan upp till 15 500 coronapatienter behöva sjukhusvård i Finland, 5 000 av dem intensivvård. Osäkerheten kring hur många som kommer att drabbas beror inte bara på vad vi inte vet om epidemin utan också på vilka begränsningar regeringen vidtar, och vilken effekt de får.

Enligt Tuija Kumpulainen på ministeriet kommer epidemin ändå att spridas i Nyland de närmaste veckorna.

Bild: Maija Hurme

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning