Beskedet: Nobelpriset får delas ut i år – det blir hela två stycken

Glad i dag. Svenska Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson har precis fått Nobelstiftelsens besked om att Nobelpriset i litteratur får delas ut i år. Bild: TT/Pontus Lundahl

Svenska Akademien får dela ut Nobelpriset i litteratur i år. Det beskedet lämnar Nobelstiftelsen efter sitt styrelsemöte.– Det blir två Nobelpris, som vi hade hoppats på, det blir det reserverade priset också, säger Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson till Dagens Nyheter.

Ända sedan skandalen kring den så kallade kulturprofilen briserade har Nobelstiftelsen haft tummen i ögat på Svenska Akademien. Den solkiga affären och de efterföljande hätska stridigheterna inom Akademien svärtade ned litteraturprisets rykte i världen, ansåg man.

Historiskt beslut

Den 4 maj förra året levererade Anders Olsson, då tillförordnad ständig sekreterare i Akademien, beskedet: Inget Nobelpris i litteratur skulle delas ut 2018. Det historiska beslutet motiverades med att det fanns "ett minskat förtroende för Akademien i omvärlden".

– I år har vi haft en mycket ovanlig situation med strider och en försvagad akademi. Vi måste ha respekt för pristagarna, tidigare pristagare och framtida. Vi måste vara trovärdiga som institution, kommenterade han nyheten för TT.

Sedan dess har Svenska Akademien kämpat för att få tillbaka Nobelpriset. I princip har man betat av en lång kravlista som ställts upp av Nobelstiftelsen. Lösa problemet med ledamoten Katarina Frostenson – check. Skapa en ny Nobelkommitté med externa ledamöter – check. Få till en ekonomisk uppgörelse med tidigare ständiga sekreteraren Sara Danius – check.

Engdahl får gå från priskommittén

Bland de viktiga förändringar som har genomförts nämns följande: "Akademiens regelverk har ändrats och gjort det möjligt för ledamöter att avgå. Stadgarna har förtydligats. Flera nya ledamöter har valts in. I akademien ingår inte heller längre ledamöter som är föremål för jävs- eller brottsutredningar."

Svenska Akademien har också beslutat att de närmaste åren införa en ny ordning för Nobelkommittén, som ska innehålla fem oberoende externa ledamöter.

"Nobelstiftelsen har även erfarit att Nobelkommitténs sammansättning kommer att ändras så att inga ledamöter som varit förknippade med det gångna årets händelser längre ingår. Den nya ordningen tillämpas för både 2018 och 2019 års priser."

Dessutom ska Akademien utreda möjligheterna att införa någon form av tidsbegränsning för ledamotskap.

Nobelstiftelsens besked innebär att ledamoten Horace Engdahl kommer att tvingas lämna priskommittén, uppger Nobelstiftelsens pressansvarige Mikael Östlund för SvD.

Danius i styrelsen

En pikant detalj i sammanhanget är att Danius själv sitter i Nobelstiftelsens styrelse och alltså har haft goda möjligheter att påverka de andra ledamöterna. Utomstående bedömare menar att hon via stiftelsen har fått igenom nästan alla de krav på förändring av Akademien som inte kunde genomföras när hon tvingades gå som ständig sekreterare.

2018 har kallats för Svenska Akademiens annus horribilis, det värsta året i institutionens historia. 2019 ter sig betydligt ljusare sedan utdelningen av Nobelpriset i litteratur säkrats – åtminstone för i år. Men tummen i ögat på Akademien lär Nobelstiftelsen ha kvar under lång tid framöver.

Som en led i förnyelsearbetet har Svenska Akademien den senaste tiden valt in nya ledamöter, bland andra Tua Forsström för ett par veckor sedan.

I maj 2018 meddelade Svenska Akademien att man sköt upp 2018 års Nobelpris i litteratur. Pristagaren, förtydligade Akademien, skulle i stället utses och annonseras parallellt med 2019 års pristagare.

I pressmeddelandet hette det att man sköt upp priset mot bakgrund av krisen i Akademien: "Beslutet har fattats mot bakgrund av en numerärt försvagad Akademi och av ett minskat förtroende för Akademien i omvärlden. Prisarbetet har kommit långt och fortsätter under året som tidigare, men det är nödvändigt att Akademien får tid att återställa sin fulla styrka, engagera ett större antal aktiva ledamöter och återskapa förtroendet för sin verksamhet innan nästa litteraturpristagare utses."

Hösten 2018 bildade Akademien en ny Nobelkommitté bestående av fem akademiledamöter och fem externa sakkunniga. Den nya kommittén har nu tagit fram sin långa lista, som består av omkring 180 förslag på potentiella Nobelpristagare.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning