Beskattningen borde sättas in där värde skapas

Hur vi klarar oss och vad vi arbetar med beror på vilka egenskaper, gener och vilket socialt kapital vi ärvt och tillfälligheternas spel.

De flesta konflikterna i samhället och världen gäller fördelningen av tillgångar och arbetets frukter. De är mycket viktiga frågor. I HBL (Debatt 30.4) fanns inlägg som berörde detta av Robert Lindroos och Folke Eriksson, med ingående motiveringar av synpunkterna.

Som jag ser det är det moraliskt tvivelaktigt att som Robin Hood beröva någon hans egendom. Sådant sker genom beskattning av all slags förmögenhet – fastigheter, fordon, arv som överlåts – där man redan i många fall betalat skatt på inkomsterna som möjliggjort anskaffningarna.

Vad vi tjänar är däremot inte enbart vår egen förtjänst. Hur vi klarar oss och vad vi arbetar med beror på vilka egenskaper, gener och vilket socialt kapital vi ärvt (utan att betala arvsskatt!) och tillfälligheternas spel. Marknadskrafterna har sett till att det finns höga och mycket höga löneinkomster. Men dessa vore inte möjliga utan att det fanns ännu flera människor som arbetade med låga löner. Anderssons statistik visar detta klart. Och ett fungerande samhälle behöver insatser av olika slag.

Frågan är nu om vi i Darwins anda skall låta allt fortgå, eller via beskattningen i någon mån utjämna de enorma skillnaderna. Det är där värde skapas som beskattningen borde sättas in; att sätta skatt på icke avkastande egendom, till exempel klippor i utskären utan ekonomiskt värde är långsam konfiskering med helt godtyckliga motiveringar.

Statliga företag kan ibland vara mindre effektiva och kan även vara stora miljöbovar. Men kapitalismens mantra – ständig tillväxt – har också sina sidor. Statliga och kommunala skolor skapar däremot resurser med minimal miljöbelastning. Och hur vården kan (van)skötas av privata aktörer har vi sett. Äldreomsorgen skapar aldrig nya resurser, men vissa privata företag har fört pengar ur landet vilket samhällets egna institutioner inte gjort. Jag tycker Lennart Andersson (HBL Debatt 27.3) har helt rätt i sin kritik av skatteplaneringen.

Jan-Erik Ingvall Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning