Beröva inte andra rätten att älska

Borgå stift behöver också i fortsättningen en biskop som ställer den kristna kärleken till nästan framför den rådande ordningen och aktivt verkar för kyrkvigsel av samkönade par.

Det är förmätet att pastorer som Ulf Emeleus (HBL Debatt 5.4) upphöjer sin bibelsyn, byggd på gammal okunskap och fördomar, till Guds vilja. De må ha sin övertygelse, men de bör inte få beröva homosexuella par rätten att älska varandra i nöd och lust.

Det värsta är att majoriteten av vår kyrkas ledare fortfarande låter denna syn styra kyrkans inställning till vigsel av samkönade par, eller på sin höjd kan tillåta enskilda präster att viga sådana par. Borgå stift behöver också i fortsättningen en biskop som ställer den kristna kärleken till nästan framför den rådande ordningen och aktivt verkar för kyrkvigsel av samkönade par.

Ulf Särs

Helsingfors

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46