Beröringens kraft, ansvarslöst tidsfördriv

Två abiturienter från Arkadian yhteislyseo i Lojo dansar loss år 1954, sex år efter förbudstidens slut. Bild: Hormia Sinikka

Rädslan för beröringens kraft, ett ansvarslös fördriv i krigstider – dansförbudet var en summa av många faktorer.

Det känns som en intressant tid att just i vår läsa historieforskarna Marko Tikkas och Seija-Leena Nevalas djuplodande bok om dansförbudet i Finland. Själva förbudet inföll 1939–1948 men hade mer djup...