Kvinnliga fångar skapar omvälvande dansverk på Zodiak

De individuella, unika livshistorierna och vad som hänt innan kvinnorna blivit fångar berörs inte med ett ord, men finns under ytan i Ninu Lindfors verk Maan päällä paikka. Bild: Heini Lehväslaiho/Pressbild

Koreografen Ninu Lindfors har skapat en berörande och vacker föreställning om att söka sin plats i världen tillsammans med en grupp kvinnliga fångar från Vanaja fängelse. Det är omöjligt att se den utan att beakta dansarnas speciella belägenhet och det är just det som gör verket så starkt, skriver Sonja Vuori.

Zodiak inleder vårsäsongen med en så stark föreställning att inte bara publiken utan också Zodiaks konstnärliga ledare Harri Kuorelahti har gråten i halsen då han tackar arbetsgruppen efter applåderna...