Berner: Vårdpersonal kan få rätt att rapportera om försämrat körskick

Trafikminister Anne Berner (C) deltog i Finlandsarenan i Björneborg. Bild: Martti Kainulainen

Den nya lagen om bilskolor och körkort har varit på remiss, och en förändring som sannolikt kommer in är att vårdpersonal kan få rätt att anmäla om de upptäcker hälsofaktorer som påverkar bilkörandet och körkortet.

Lagen om körkort innebär bland annat att regeringen luckrar upp regleringen kring körundervisningen och möjliggör individuella undervisningsplaner, i stället för ett fastslaget antal körtimmar.

Det kan innebära att undervisningen i vissa fall blir billigare, då tidigare kunskaper kan räknas till godo i de olika körkortsklasserna, säger trafikminister Anne Berner (C).

Hon säger till att det kan ske vissa förändringar efter remissrundan.

– Det har kommit upp några förändringsbehov, till exempel att personer som utbildar sig till yrkeschaufförer kan få körkort redan som 17-åringar utan undantagslov, det funderar vi på.

– För vårdpersonalen kommer vi sannolikt att föreslå att de ska få möjlighet att rapportera om de observerar något som försämrar körkonditionen och påverkar körkortet. Sådant kommer vi att lägga till lagförslaget.

Under remissrundan har bland annat bilskolbranschen kritiserat lagändringen och sagt att den försämrar trafiksäkerheten.

– Det är inte överraskande, de talar för branschens intressen. Men vi ser på olika internationella exempel på hur körundervisningen utvecklats och hur det de facto korrelerat med trafiksäkerheten, säger Berner.

Förslag om elbilar före budgeten

Samlingspartiet föreslår enligt HS att staten skulle tvinga alla bensinstationer kring riksvägarna att ha laddningsstationer för elbilar, och att staten skulle reservera pengar i höstens budget för att kunna stödja bensinstationernas investeringar.

Frågan behandlas just nu i den parlamentariska arbetsgrupp som ska föreslå hur trafikutsläppen ska minska fram till 2030.

Anne Berner vill inte föregå den parlamentariska gruppens arbete med något utlåtande om laddningsstationerna eller om skattelättnader för elbilar, men säger att alla partier fritt kan påverka vad gruppen kommer fram till. Förslaget ska ges i augusti.

– Det som är givet är att trafikens utsläpp ska minska med 3,6 miljoner ton fram till 2030, men hur målet ska fördelas på olika åtgärder, vilken effekt de har på utsläppen och vilken prislapp de har är något som alla riksdagsgrupper ska komma överens om. Det gäller också hur mycket det ska få kosta för skattebetalarna.

"Ofta fungerar marknaden ändå"

På ett allmänt plan anser Berner ändå att staten ska vara försiktig med saker där marknaden kan fungera också utan statlig inblandning.

– Jag tänker inte ta ställning, men den avvägning som kan göras är om man ska tvinga företag att göra något via lagstiftning eller inte. Frågan är då om det är något som skulle ha fötts på marknaden i vilket fall som helst. Ofta fungerar marknaden, och det är viktigt att sådant som marknaden sköter inte betalas av skattebetalare, formulerar sig Berner.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03