Stubb: Berners förslag om taxitrafiken på remiss

Kommunikationsminister Anne Berners (C) förslag om den nya transportbalken går vidare på remiss på normalt sätt, säger finansminister Alexander Stubb (Saml) till FNB. Det här trots att Timo Soini (Sannf.) tidigare i dag meddelade att taxitrafiken inte öppnas för konkurrens

Taxitillstånd ska beviljas till företag, inte till specifika fordon och förare. Det här är ett av förslagen till hur taxibranschen kunde förnyas.

– Det här skulle göra det möjligt för företag att växa, säljas eller ärvas, sade kommunikationsminister Anne Berner (C) då hon redogjorde för utkastet till ny lagstiftning.

Enligt förslaget avskaffas de ortsspecifika tillståndskvoterna. En taxichaufför skulle få plocka upp kunder på hemresor från andra kommuner. Kravet på lokalkännedom skulle slopas och prissättningen avregleras, men så att en kund alltid får veta hur priset bildas.

–Trafi kan vid behov reglera det här. Statsrådet ska ändå inte vara den som bestämmer vad det kostar att åka taxi.

Kunderna kunde få tillgång till den respons som taxibolagen får, såsom i London. På så kunde de välja trafikant enligt feedback.

Utrikesminister och Sannfinländarnas ordförandeTimo Soini meddelade i dag att Berners förslag om att öppna taxitrafiken för konkurrens inte kommer att gå vidare eftersom Sannfinländarna entydigt motsätter sig förslaget. Han säger att det stoppar hela transportbalken. 

Alexander Stubb säger att regeringen först ser igenom responsen från remissbehandlingen och sedan fattar ett gemensamt beslut om saken.

Stubb säger att transportbalken är en bra och framtidsinriktad helhet men att den säkert innehåller många detaljer som ännu kommer att diskuteras.

Uber lika olagligt som nu

Tanken är att öppna upp för taxiexperiment på glesbygden och under städers rusningstid. Det här skulle handla om småskaliga transporttjänster med en begränsad årsomsättning, enligt förslaget.

– Vi vill se fler lokala och regionala särlösningar. Avregleringen kunde leda till att allt fler har råd att åka taxi med egna pengar, enligt Berner.

Det innebär inte att taxitjänsten Uber blir laglig, eftersom taxitrafik fortsättningsvis skulle förutsätta taxitrafiktillstånd.

Kommuner och samkommuner kunde fortsättningsvis få köpa transporttjänster. Reformen skulle inte omfatta resor som ersätts av FPA.

Regeringsparten Timo Soini har upprepade gånger sagt nej till en avreglering av taxibranschen. Berner nedtonar det hela med att understryka att det handlar om ett förslag, inte om slutliga formuleringar.

– Vi förväntar oss bra förslag från utlåtanderundan. Jag har själv kontaktats av taxiföretagare med idéer om hur branschen kunde utvecklas. 

Bolagisera vägar och järnvägar

Gällande de statliga trafiklederna föreslår Berner att de överförs på ett helt statsägt bolag. Bolaget har som uppgift att underhålla vägnätet och utveckla infrastrukturen.

Berner betonar att bolagiseringen inte handlar om privatisering, och att man inte planerar att bolagisera Trafikverket.

Målet är att det nya bolaget ska inleda sin verksamhet i början av 2018.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03