Anne Berner: Om vi motsätter oss allt kommer landet inte att utvecklas

Stolt, stark och rik. Socialdemokraten Liisa Jaakonsaari har twittrat att det troligen är orsaken till att Anne Berner fick så mycket kritik som minister. Kanske det, säger Berner själv och efterlyser en mer civiliserad offentlig debatt. Bild: Richard Nordgren

I fyra år var hon minister med en klar målbild framför sig. Hon förnyade, och hon gjorde det snabbt - för snabbt, tyckte många. Nu har Anne Berner lämnat politiken men ångrar inte sitt gästspel.

Anne Berner ber att få fundera innan hon tackar ja till en intervju för HBL.– Jag brukar inte ge intervjuer längre, säger hon.Men så kommer ett mejl där hon skriver att hon går med på det. Jag ä...