Berner informerar om trafikreformer i dag

Kommunikationsminister Anne Berner (C) berättar i dag om de trafikreformer som planeras.

Taxitrafiken kommer sannolikt att öppnas för konkurrens.

Enligt de uppgifter som FNB fått har Kommunikationsministeriet gjort utredningar om bolagiseringar inom trafikbranschen. Frågan har även diskuterats i regeringen, men regeringen har hittills inte presenterat några förslag.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03