Berner försvarar VR-styckning

Kommunikationsminister Anne Berner (C) tror på billigare priser och bättre service.Bild: Jussi Nukari

Kommunikationsminister Anne Berner (C) försvarar öppnandet av tågtrafiken för konkurrens: – Biljettpriserna har redan sjunkit på grund av den ökade konkurrensen, sade Berner i riksdagen i går, inför dagens interpellationsomröstning.

Målet är att tågtrafiken öppnas för konkurrens i början av nästa årtionde. I södra Finland skulle det ske i början av 2020-talet och i det övriga landet gradvis senast år 2026.

Riksdagens oppositionspartier interpellerade om rälstrafikens framtid. I flera av oppositionens anföranden motsatte man sig inte direkt konkurrens utan sättet på vilket regeringen tänker genomföra förändringen.

Ministern säger att konkurrensen redan nu märks i statsägda VR:s verksamhet. Berner sade att konkurrens från bland annat buss och flyg har lett till att VR på allvar börjat utveckla sina tjänster, sin prissättning och kostnadseffektiviteten.

– Till exempel har konsumentpriserna för tågbiljetter som en följd av det här sjunkit i snitt mer än tio procent under det senaste året, sade Berner.

För att främja konkurrens inom tågtrafiken ska VR styckas så att det blir tre nya bolag: underhåll, materiel och fastigheter. Materielbolaget kommer att hyra ut tågmateriel även till andra bolag än VR.

Det största oppositionspartiet SDP:s riksdagsledamot Harry Wallin säger att öppna passagerartrafiken för konkurrens och olika bolagsarrangemang försämrar den effektiva användningen av personal och materiel.

– Som följd ökar utgifterna, biljettpriserna stiger och utbudet minskar. Trafiken upphör först i glesbefolkade områden i Norra och Östra Finland, säger Wallin.

Regeringen hoppas att konkurrensen skulle leda till att tågtrafikens andel i persontrafiken stiger från dagens kring 5 procent till 6 procent på 2020-talet och upp till 8 procent fram till 2030-talet.

Nylund: Investera mera

Den svenska riksdagsgruppen framhävde betydelsen av spårkapacitet i sitt anförande.

– En förutsättning för att en konkurrensutsättning av tågtrafiken ska lyckas är att det görs betydande investeringar i bannätet så att spårkapaciteten tryggas, sade Mats Nylund (SFP).

Det tycker svenska riksdagsgruppen att regeringen inte presenterat en hållbar lösning för.

Oppositionspartierna lämnade förra veckan in en interpellation om rälstrafikens framtid och statens ägarstyrningspolitik. 71 riksdagsledamöter från SFP, SDP, Sannfinländarna, De gröna, Vänsterförbundet och Kristdemokraterna skrev under interpellationen.

Omröstningen om förtroendet för regeringen sker i dag.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00