Berner besviken när Europas klimatministrar vek sig för Tysklands bilindustri

På miljöministrarnas maratonmöte i Luxemburg ställdes klimatpolitiska åtgärder mot den europeiska bilindustrins konkurrenskraft. Bild: Lehtikuva-AFP/Christof Stache

EU ska skärpa utsläppskraven på personbilar med 35 procent till 2030, enligt miljöministrarnas kompromiss. Finland och flera andra länder ville lägga ribban högre, men vek sig för den tyska bilindustrin.

EU:s utsläppsgränser för personbilar skärps med 35 procent till 2030, enligt det kompromissförslag som unionens miljöministrar enades om efter mer än 13 timmars överläggningar natten till onsdagen. Flera länder talade för 40 procents utsläppsminskningar medan Tyskland höll på en 30 procents skärpning till 2030 från 2021.

Ministerrådet ska nu mangla frågan med EU-parlamentet som krävt kraftigare utsläppsminskningar och med kommissionen som varit försiktigare än ministerrådet.

På maratonmötet i Luxemburg ställdes klimatpolitiska åtgärder mot den europeiska bilindustrins konkurrenskraft.

– Finland siktade på betydligt tuffare utsläppsgränser. I den bemärkelsen är miljörådets resultat en besvikelse. Det är ändå bra att rådet nådde en lösning som förutsätter omedelbara åtgärder från biltillverkarna, säger trafikminister Anne Berner (C) i ett pressutskick.

Reuters skriver att Tyskland varnade för att mer ambitiösa klimatmål skulle äventyra bilindustrin och sysselsättningen. Finland hörde till den majoritet av länder som hade en högre klimatambition, men som vek sig och stödde kompromissförslaget. Totalt 20 länder backade upp kompromissen medan fyra röstade emot och fyra avstod. Irland och Nederländerna hörde till dem som beklagade kompromissen.

Miljörörelsen anser att Tyskland fortfarande inte har lärt sig att vara tuffare mot sin bilindustri trots skandalen 2015 då Volkswagen medgav att man fuskat med utsläppsmätningarna. I gengäld fick Tyskland stöd av en del östeuropeiska stater, enligt Reuters.

Finlands miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) säger att avsikten är att européerna ska kunna köpa klimatvänliga bilar, och att det förutsätter att industrin åläggs att tillverka sådana. Finlands mål är att halvera trafikens klimatutsläpp till 2030.

Finland vill höja klimatmålet

EU:s miljöministrar uttryckte i ett gemensamt uttalande sin djupa oro över klimatförändringen med hänvisning till FN:s klimatpanels rapport som säger att det behövs snabba och drastiska åtgärder för att minska utsläppen om uppvärmningen ska hejdas.

EU:s mål är att minska utsläppen med minst 40 procent till 2030, men det anses alldeles otillräckligt i skenet av klimatvetenskapen. När ministrarna diskuterade den här frågan stödde 15 medlemsländer, inklusive Finland och Tyskland, kommissionens förslag att höja ribban till 45 procent. Frågan kräver konsensus och därför är fler maratonmöten att vänta före beslutet nästa år eller 2020.

– Vi måste fortskrida snabbare och mer målmedvetet med de praktiska klimatåtgärderna. Finland är berett att gå i bräschen för den utvecklingen, säger Kimmo Tiilikainen.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46