Berlusconi kan bli kungamakare

Bild: Andreas Solaro

Om en vecka hålls årets viktigaste val inom EU då italienarna ska välja nytt parlament. En central figur är än en gång Silvio Berlusconi.

Italien har varit inne i en djup ekonomisk kris. I ett skede i finanskrisens efterdyningar fanns det till och med en risk för att landet skulle ha kunnat få hela eurosamarbetet att haverera.

Det styrande center-vänsterpartiet PD (Partito Democratico) har i alla fall fått landet på fötter under den gångna femårsperioden och den ekonomiska utvecklingen går igen åt rätt håll. De strukturella reformer som Europeiska centralbanken krävde har genomförts, produktiviteten har ökat, arbetslösheten har minskat och en svag ekonomisk tillväxt har kunnat bokföras de senaste åren.

Men det här tycks inte ge PD någon medvind i parlamentsvalet. Tillväxten har ännu inte märkts hos gemene italienare och arbetslösheten, som upplevs som den viktigaste valfrågan, är fortfarande hög.

Italienarna tycks tro mer på ohållbara framtidslöften än det politiska arbete som burit viss frukt under de senaste åren.

Det är center-högerkoalitionen med Silvio Berlusconis Forza Italia, Lega Nord och Italiens bröder som enligt opinionsmätningarna verkar bli det största blocket. Italiens bröder med "Italien först" som slagord har sina rötter i fascismen. Bland deras kandidater finns en viss Rachele Mussolini, barnbarn till Benito.

81-åriga Berlusconi får på grund av sin dom för skattebrott inte kandidera i valet, men är blockets faktiska ledare. Alla hans förseelser förefaller förlåtna och över 20 rättsprocesser, där han anklagats för olika brott och även dömts för en del, är glömda.

Berlusconi kan kallas den okrönte vallöfteskungen och han lever upp till detta epitet även i det här valet. Han har bland annat lovat platt skatt. Enligt ekonomister skulle systemet han föreslår kosta staten ungefär 80 miljarder euro. Tillsammans med hans välfärdslöften med bland annat en höjd minimipension till 1 000 euro per månad landar kostnaderna på över 200 miljarder euro. Ohållbart säger ekonomisk expertis, men det går hem bland väljarna.

Femstjärnerörelsen som inte vill ingå i något block, trots att den nya vallagen gynnar sådana, toppar opinionsmätningarna som enskilt parti. Rörelsen upplevs som ett alternativ med löften om förändring, kamp mot korruption och kritik mot etablissemanget. Partiet samlar röster från alla håll – vänster och höger, norr och söder, gammal och ung.

Italienarna har genom åren sett positivt på EU, men flyktingkrisen har förändrat mångas inställning. Man har upplevt att EU har lämnat Italien ensamt och att solidariteten har lyst med sin frånvaro. I valrörelsen har kritiken från partierna i alla fall tonats ner och både Femstjärnerörelsen och Lega Nord har avstått från sina tidigare krav på folkomröstning om euromedlemskapet.

En av de största frågorna i valrörelsen har varit migrationen. Under fyra år har Italien fått ta emot över 600 000 flyktingar som har kommit över Medelhavet.

Femstjärnerörelsen och alla tre partier i Berlusconis block är kritiska eller starkt kritiska till flyktingar. De här invandrarkritiska partierna har ett sammanlagt väljarstöd på över 60 procent, men det är en för enkel slutledning att konstatera att så många italienare skulle vara invandrarkritiska eller rentav -fientliga. Partierna får deras röster också av andra orsaker.

Enligt italiensk lag får inga opinionsmätningar publiceras under valrörelsens två sista veckor. Utifrån de sista mätningarna ser inget block ut att få så starkt väljarstöd att det räcker till majoritet i parlamentet. Många tillfrågade var fortfarande osäkra på hur de skulle rösta, men de rådande opinionerna antyder både svåra och långa regeringsförhandlingar.

Blocköverskridande lösningar kan bli ett nödvändigt alternativ. Det har talats om en möjlig regering med PD och Berlusconis FI, men en sådan förutspås bli instabil.

Nyval finns också som ett alternativ om utmaningarna visar sig bli för stora.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning