Bergvärme ett lockande alternativ till fjärrvärme

Simo Kyllönen, ordförande för husbolaget på Skidbacksvägen i Hertonäs menar att omfattande energirenoveringar kräver engagerade personer som driver projektet. År 2018 installerades bergvärme i hans husbolag. Bild: Simone Åbacka

Bergvärme som energikälla är fortfarande ovanligt bland husbolag i Helsingfors, men intresset ökar av ekonomiska och ekologiska orsaker. Scoutstationen i Helsingfors ska snart byta ut sitt energisystem.

Scoutstationens hus i Tölö står inför ett omfattande projekt när fastigheten på Tölögatan renoveras. Huset ska värmas och kylas med bergvärme i stället för fjärrvärme.– Det är en ekologisk och ekonomi...