Bergh om säljplanerna: Nu ska vi kassera in värdestegringen

God affär. Vi köpte billigt och säljer till fullt pris, säger Mercator invests styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh om planerna att sälja ut fastighetsbolaget Sponda till amerikanska placerare. Bild: Karl Vilhjálmsson

Storägarna bakom fastighetsbolaget Sponda håller tummarna att planerna att sälja Sponda till det amerikanska placeringsbolaget Polar Bidco lyckas. "Då vi gick in i Sponda köpte vi med 30 procents rabatt – nu säljer vi till fullt pris", säger Kaj Gustaf-Bergh, styrelseordförande för Mercator invest.

Fastighetsbolaget Spondas största ägare vill sälja ut hela företaget till det amerikanska placeringsbolaget Blackstones dotterbolag Polar Bidco som har lagt ett köpbud på Sponda.

Spondas största ägare Mercator invest (som kontrolleras av Konstsamfundet), Hartwallklanens HC fastigheter Holding, pensionsförsäkringsbolaget Varma och Spondas vd Kari Inkinen som tillsammans äger strax under 47 procent av aktierna i Sponda, har förbundit sig vid att acceptera amerikanernas bud som motsvarar 1,76 miljarder euro. För att affären ska bli av krävs att merparten av Spondas ägare, minst 90 procent, nappar på erbjudandet och går med på att sälja för dryga fem euro aktien.

Spondas största ägare, Mercator invest är en konstruktion som uppstod i fjol i och med att fastighetsägarna i dåvarande Forum Fastighets Ab, sålde Forumkvarteret till Sponda. Konstsamfundet äger 66 procent av aktierna i Mercator invest, näst största ägare är Svenska litteratursällskapet med drygt 9 procent och tredje största ägare Sigrid Juselius stiftelse med knappt 8 procent av aktierna i Mercator invest.

Spondas styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh som också är vd för Konstsamfundet, sticker inte under stol med att han är nöjd över anbudet och påpekar att Spondas kurs normalt har legat på kring fyra euro aktien.

– Orsaken att vi gick in och köpte aktier i Sponda var att vi tyckte att aktiekursen var undervärderad. Genom att köpa Spondaaktier kom vi över fastigheterna med 30 procents rabatt. Det bud som nu ligger inne betyder att vi får 100 procent betalt för aktierna och får den värdestegring som vi planerade när vi gick in i bolaget, säger Bergh.

Om affären blir av får Mercator invest knappt en halv miljard euro för sin andel i Sponda. Hartwallarna skulle få 177 miljoner euro och Varmas andel skulle ligga på 150 miljoner.

Kaj-Gustaf Bergh är förtegen om vad Konstsamfundet tänker göra med sin andel på 327 miljoner euro.

– De pengarna skulle vi förvalta precis som nu, som en del av vår placeringsportfölj vars avkastning går till det som vi finns till för, säger Bergh.

I placerarkretsar uppskattar man att det är en god affär att sälja Sponda till det pris som amerikanerna är redo att punga ut.

I fjol utlyste Sponda en emission för att finansiera köpet av fastigheterna i Forumkvarteret som Sponda då köpte av Forums Fastighets Ab. Emissionen väckte vissa frågetecken eftersom den hade ganska originella villkor: Teckningsrätterna var högre än börskursen och Forums Fastighets Ab kunde öka sitt innehav i Sponda i och med arrangemanget. Det här skulle kunna förklara emissionsvillkoren och visa att det som i fjol kanske såg ut att vara en dålig placering inte var det.

Hade du talat med amerikanerna redan inför fjolårets emission?

– Nej, inte alls. Alla som har möjlighet skulle köpa sitt hus med 30 procents rabatt om de fick chansen. Jag tyckte bara att det var en bra affär, säger Bergh.

Det är sannolikt att storägare som Konstsamfundet redan internt har planer för hur de ska använda de hundratals miljoner som försäljningen av Sponda kan inbringa. Värt att minnas i sammanhanget är att storägarna i Sponda och varuhuskoncernen Stockmann till vissa delar är samma: Konstsamfundet, Hartwallklanen och Svenska litteratursällskapet.

Ett scenario som kastas fram i placerarkretsar är att miljonerna från Spondaaffären kan komma att användas till att köpa loss Stockmann från börsen. Det skulle ge storägarna i Stockmann friare händer och en möjlighet att komma åt det lågt värderade bolagets dyrbara kronjuvel – varuhusfastigheten i Helsingfors centrum.

Men Konstsamfundets vd och Spondas ordförande Kaj-Gustaf Bergh som också är styrelsemedlem i Stockmann är förtegen om vad för användningsändamål han har tänkt sig med Spondamiljonerna.

Funderar ni på att köpa loss Stockmann från börsen?

– Jag kommenterar inte ett annat börsbolag.

Konstsamfundet äger KSF Media som ger ut bland annat Hufvudstadsbladet.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03