Berätta om inbördeskriget!

Rödgardister ur första plutonen, andra kompaniet samlade till ett gruppfoto. Bilden är tagen i mars 1918, kryssen som ritats in markerar förmodligen att personerna i fråga dött under kriget. Bild: Kansan Arkisto

Inbördeskriget 1918 ristade djupa sår i det finska medvetandet. Har du minnen eller berättelser du vill dela med andra?

Skriv då till e-postadressen minnen1918@hbl.fi. Vi publicerar senare ett urval av de berättelser som sänts in.

Skriv högst 2000 tecken, om din text publiceras har du rätt att använda en signatur du själv anger men du bör i slutet av din berättelse uppge namn, adress och telefonnummer för oss på redaktionen. Du kan givetvis också skriva under eget namn.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning