Berätta om inbördeskriget!

Rödgardister ur första plutonen, andra kompaniet samlade till ett gruppfoto. Bilden är tagen i mars 1918, kryssen som ritats in markerar sannolikt att personerna i fråga dött under eller efter kriget.Bild: Kansan Arkisto

Inbördeskriget 1918 ristade djupa sår i det finska medvetandet. Har du minnen eller berättelser du vill dela med andra?

Skriv då till e-postadressen minnen1918@hbl.fi. Vi publicerar senare ett urval av de berättelser som sänts in.

Skriv högst 2000 tecken, om din text publiceras har du rätt att använda en signatur du själv anger men du bör i slutet av din berättelse uppge namn, adress och telefonnummer för oss på redaktionen. Du kan givetvis också skriva under eget namn.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33