Bensow blickar framåt och hoppas fiffelstämpeln ska blekna fort

Genom att öppna slussen och inte ha så snäva krav på vilka som får komma, kan vi stödja också de mest utsatta men undviker att någon ska känna sig utpekad, säger Maj Estlander till vänster. Till höger Bensows lägerkoordinator Barbro Lindholm. Bild: KARL VILHJALMSSON

Stiftelsen Bensow har flera tunga år bakom sig. Den tidigare ledningens omoraliska och olagliga handlingar skadade stiftelsens rykte. Nu jobbar nya krafter med att återupprätta Bensows renommé och gläds åt skattmasens färska beslut att ge tillbaka stiftelsens allmännyttiga status.

De rödmyllade idylliska villorna i strandbrynet ser inbjudande ut och syns på långt håll från farleden innan vi tar i land vid den nya bryggan invid den anlagda sandstranden med västerläge. Just den här dagen är det tomt på holmen, men en rad uppochnervända kajaker och en stor trampolin på den täta välskötta gräsmattan vittnar om att det här skärgårdshemmanet inte har stått tomt i somras.

Vi befinner oss på Stornäsholmen i Barösund, det vill säga makarna Sigrid och Wilhelm Bensows älskade semesterparadis som i decennier utgjorde sommarens clou för stiftelsens barnhemsbarn.

"Vi har muskler och vilja att driva egen verksamhet och vi kommer inte i framtiden enbart att verka i Grankulla. Bensow ska ha hela Svenskfinland som verksamhetsområde." På bilden styrelseordförande Johan Hjelt, lägerkoordinator Barbro Lindholm och Maj Estlander som ansvarar för Bensows förebyggande barnskyddsarbete. Bild: KARL VILHJALMSSON

Bensows barnhemsstiftelse har de senaste åren varit i hetluften efter avslöjanden om bland annat tvivelaktiga hyresarrangemang och en utdragen rättsprocess där tidigare ordföranden Valter Gadolin dömdes för grovt bokföringsbrott och grovt skattebedrägeri.

När stiftelsen 2012 lade ner sin barnhemsverksamhet ödelades också det bensowska sommarstället, men bara tillfälligt. Nu då nya krafter har tagit över stiftelsen har barnen återvänt till Stornäsholmen. Men Bensow håller för tillfället på och startar upp också annan verksamhet.

På holmen blir vi visade runt av Maj Estlander som sedan i fjol är ansvarig för att bygga upp Bensows förebyggande barnskyddsarbete och lägerkoordinator Barbara Lindholm. Med på husesynen är också styrelseordföranden Johan Hjelt som tog över efter att företrädarna hamnade i blåsväder och ställdes inför rätta.

Eftersom Bensow inte längre har egna barnhemsbarn har man upplåtit sommarstället till organisationer som ordnar läger på holmen. Den här säsongen har till exempel scouter tillsammans med FDUV, flyktingbarn som har anlänt ensamma till Finland och unga som kommit via Folkhälsan och Barnavårdsföreningen fått njuta av stället. I framtiden tänker stiftelsen också ordna egna läger på holmen.

Maj Estlander är noga med att påpeka att lägren på holmen liksom annan verksamhet som Bensow skissar på inte enbart kommer att finnas till för barnskyddsklienter – som självfallet är välkomna – dörrarna står öppna också för andra.

– Genom att öppna slussen och inte ha så snäva krav på vilka som får komma, kan vi stödja också de mest utsatta men undviker att någon ska känna sig utpekad, säger Estlander.

Maj Estlander. Bild: KARL VILHJALMSSON

Nytt för i sommar är att stiftelsen anställde en egen värdinna som höll gästerna med mat så att de organisationer som hade läger på holmen slapp stå vid spisen och enbart kunde koncentrera sig på att ge barnen och ungdomarna oförglömliga dagar i skärgården.

Återigen allmännyttig stiftelse

Johan Hjelt åtog sig uppdraget som styrelseordförande efter att stiftelsens tidigare ledning hade kört delar av verksamheten i sank och utreddes av polis och åklagare. I samband med att oegentligheterna uppdagades drog skattemyndigheterna in Bensows allmännyttiga status, vilket kostade stiftelsen miljonbelopp.

Ett bevis på att Bensow har hamnat på rätt köl igen är skattmasens pinfärska beslut att ge tillbaka stiftelsen dess allmännyttiga status. Det betyder att Bensow slipper skatta på de inkomster som värdepappersportföljen på 13 miljoner euro inbringar.

– Skattemyndighetens beslut är av mycket stor betydelse för oss. Dels får vi mer pengar för välgörenhet, dels har vi nu fått rena papper, säger Hjelt som gläds åt avgörandet som föregicks av att Bensow gjorde en smärre omorganisering och avknoppade daghemmet i Grankulla till ett separat bolag, medan resten av verksamheten ingår i den allmännyttiga stiftelsen.

Barnen har återvänt till Stornäsholmen i Barösund. Numera då Bensow inte har något eget barnhem används sommarstället för olika läger. Bild: KARL VILHJALMSSON

Släktskap förpliktade

En fråga som infinner sig är varför i all världen Hjelt lät sig övertalas att ta en plats i den befläckade stiftelsens styrelse. Hjelt berättar att här finns en känslomässig koppling: Wilhelm Bensows syster var gift med hans farfars far och som barn brukade han vid familjehögtider besöka Bensows villa i Grankulla. När stiftelsen hamnade i dålig dager och den ena skandalen avlöste den andra höll stiftelsen på att lamslås då ingen ville axla ansvar och ta en plats i styrelsen. Då tyckte Hjelt att det var hans plikt i egenskap av avlägsen släkting och advokat att göra något.

Även Annika Stadius gick med på att gå in i Bensows styrelse och leder i dag stiftelsens nygrundade verksamhetsutskott.

– Det faktum att saker tidigare gick åt fanders kan vi inte få ogjort. Och visst har det som inträffade tidigare varit en börda. Vi har fått arbeta extra hårt för att bli tagna på allvar.

Bensows nya styrelse har medvetet gått långsamt fram eftersom man noga ville fundera ut hur stiftelsen skulle bygga upp verksamheten på nytt.

– Då jag gick in i Bensow var det ett faktum att barnhemmet hade stängt och det fanns inte grund att återskapa det, säger Stadius, som till vardags jobbar som studiechef vid yrkeshögskolan Arcada, men har en bakgrund inom barnpsykiatri och jobbade med SOS-barnbyar då barnskyddslagen förra gången skrevs om så att barn i första hand skulle placeras i fosterfamiljer och inte på barnhem.

– Eftersom jag hade arbetat med motsvarande frågor på annat håll kändes det bekant. Det gällde att kavla upp ärmarna och bygga upp en ny verksamhet som ligger i tiden, och som skulle ha tilltalat paret Bensow om de hade levt i dag, säger Stadius.

Okänt antal

Inledningsvis lät Bensow utreda hur det stod till med barnskyddet på svenska i Finland.

Lägerkoordinator Barbara Lindholm. Bild: KARL VILHJALMSSON

– En sak som förvånade oss och som är ett problem var att kommunerna inte statistikförde modersmålet på sina barnskyddsklienter. Det är självklart att det finns ett behov av banskyddstjänster på svenska, men vi fick inte tillgång till information om hur stor efterfrågan är, säger Stadius.

I väntan på att den egna verksamheten kommer i gång på allvar har Bensow understött Rädda barnen på Åland för att utveckla familjehemsvård på svenska. Den andra stora bidragsmottagaren är Barnavårdsföreningen som har fått pengar för att starta upp tjejvillan som stöder tonårstjejer i Grankulla. Från och med i höst finns också tjejvillans verksamhet på Lilla Luckan i centrum av Helsingfors.

Inte bara i Grankulla

– Vi har muskler och vilja att driva egen verksamhet och vi kommer inte i framtiden enbart att verka i Grankulla. Bensow ska ha hela Svenskfinland som verksamhetsområde, lyder Stadius besked.

Bensows sommarställe i Barösund. Bild: KARL VILHJALMSSON

Maj Estlander anställdes i fjol av stiftelsen och har sedan dess gått igenom vilka former av förebyggande barnskyddsarbete som görs i Svenskfinland och var det finns luckor som Bensow kunde fylla. Som ett led i det här håller stiftelsen på och startar upp stödpersonverksamhet i Åbo för barn och ungdomar som är i behov av en utomstående trygg vuxen att kunna tala med.

– Till exempel för ett barn vars föräldrar är mitt inne i en skilsmässa eller på annat sätt går igenom en svår period i livet, kan det vara av stor betydelse om barnet ett par gånger i månaden får tala med en vuxen, säger Estlander.

Wilhelm Bensows glasögon. Bild: KARL VILHJALMSSON

– Det faktum att saker tidigare gick åt fanders kan vi inte få ogjort. Och visst har det som inträffade tidigare varit en börda. Vi har fått arbeta extra hårt för att bli tagna på allvar, säger Annika Stadius, som är rätt ny i stiftelsens styrelse. Bild: Sofia Ek

Tillbaka till rundturen på Stornäsholmen i Barösund där Barbara Lindholm som ansvarar för lägerverksamheten har ställt i ordning ett dignande frukostbord med de mest härliga läckerheter: croissanter, charkuterier, ost och färska bär, det vill säga en måltid snarlik den som serverades då ungdomar i somras gästade holmen. Måltiden intas vid det långbord där paret Bensow för decennier sedan umgicks med sina barnhemsbarn. I hyllan på verandan har någon lämnat efter sig ett par runda glasögon med svarta bågar. Denna någon – Wilhelm Bensow – blickar ner från ett svartvitt fotografi på väggen. Här har han full uppsikt över sina unga gäster som bekantar sig med urtypisk finlandssvensk skärgårdsidyll.

Stiftelsen Bensow ordnar öppet hus onsdagen den 3 oktober kl. 12-18 på Villa Solhaga på Gräsavägen 1 i Grankulla.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning