Bensinuppror i blodet

Bild: AFP / Lehtikuva / Nicolas Tucat

"Pumpilskan förvandlas till vrede. Vreden vill organisera sig. Vreden hittar ut på Facebook. Vips så har den runt en halv miljon följare. Förebilden hittas i Frankrike där Gula västarnas demonstrationer har gått i vågor och ömsom engagerat landet och ömsom lamslagit detsamma. Den franska peppningen är väl kanske inte lika stark nu när rörelsen går in på 27 lördagar."

Sverige har fått sina egna Gula västarna. Bensinupproret 2.0, som de kallar sig, samlar allt fler följare på nätet. Men budskapet om billigare bensin verkar inte falla alla i smaken. Dessutom hotas rö...