Bengt Holmström: Jag är tacksam över att vara född i Finland

Bild: HBL-arkiv/Niklas Tallqvist

Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar publicerade självständighetsdagens utmärkelsetecken på fredagsmorgonen.

Nobelpristagaren Bengt Holmström belönas med storkorset av Finlands Lejons orden på självständighetsdagen. Storkorset är det högsta utmärkelsetecknet som Finlands Lejons orden delar ut.

– Det betyder väldigt mycket att få en sådan här utmärkelse, jag känner mig mycket hedrad, ett stort tack till Finlands folk. Jag är tacksam över att vara född i Finland, säger Holmström.

Bengt Holmström och britten Oliver Hart fick Nobelpriset i ekonomi år 2016 för sina bidrag till den så kallade kontraktsteorin. Enligt Kungliga vetenskapsakademin som delade ut Nobelpriset ger kontraktsteorin en tankeram för att förstå hur man kan och bör skriva kontrakt. Holmström och Hart fick beröm av akademien för att deras "forskning belyser hur kontrakt hjälper oss att hantera många intressekonflikter".

Bernard Meyer, vd för det tyska varvsbolaget Meyer Werft, får å sin sida Finlands Vita Ros ordens kommendörstecken av I klass. Kommendörstecknet av I klass är det näst högsta av Finlands Vita Ros ordensutmärkelsetecken.

Ambassadören Aleksi Härkönen, kanslichefen Hannele Pokka, kompositören Kaija Saariaho och Utrikespolitiska institutets tidigare ledare Raimo Väyrynen får kommendörstecknet av I klass av Finlands Lejons orden.

Holmström flyger hit för att fira

Holmström är fast bosatt i USA sedan länge, men är på väg till Finland för att fira hundraåringen. Han kommer att gå på presidentens slottsbal och att hålla ett föredrag för eleverna i Helsingfors Finska Samskola SYK.

– Jag tycker om att tala med ungdomar och höra vad de tänker.

Han trivs med att kombinera hemmet i Boston med regelbundna resor till Finland. Han vistades här i några månader under hösten.

– Finland är nära hjärtat. Jag har bott i USA i 40 år som finländare utan att ansöka om amerikanskt medborgarskap, det berättar nog en hel del, säger Holmström med ett skratt.

– Min son bor här och mitt arbete är naturligtvis här, men vad jag gör någon gång när jag går i pension är oklart. Jag har inte funderat på det.

Enligt Holmström är Finland 100-årsjubileum okänt bland vanliga amerikanska medborgare, men de flesta vet ändå var landet ligger.

– Många som bor här känner till vinterkriget, att Finland betalade sina krigsskulder tillbaka, att vårt land är pålitligt, har ett bra skolsystem och att vi är innovativa, säger Holmström.

Förlänas på självständighetsdagen

På självständighetsdagen förlänar stormästaren för ordnarna, som är republikens president, en rad olika utmärkelsetecken. De delas ut till personer som har goda meriter, är duktig i sitt jobb eller har en betydande samhällelig uppgift och ett gott rykte.

Det finns förutom de officiella ordnarnas utmärkelsetecken, andra officiella eller halvofficiella förtjänstkors och förtjänstmedaljer, minneskors och minnesmedaljer. Utmärkelsetecken följer en femgradig indelning: kommendör med storkors, kommendör av 1:a klassen, kommendör, riddare av 1:a klassen och riddare.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33