Bekant musik kan ge hälsonytta när minnet börjar svika

Tarja Ryynänen och Pasi Saarelma väljer sånger som publiken känner till när de kommer för att sjunga på äldreboenden. Bild: Lina Enlund

Kostervalsen flödar ur dragspelskroppen. På äldreboendet Villa Charlotta i Sjundeå får en av de boende fatt i orden medan en annan tyst lyssnar sig genom låtens alla fyra verser. Finska forskare har kommit till att båda sätten ger hälsonytta.

Det är beckmörkt ute på gården. Från samlingsrummet på Villa Charlotta är det omöjligt att uppfatta om det är dag eller natt, kallt eller varmt utomhus. – Har det snöat redan? frågar Ulla Wasström, so...