Behövs en lag om eutanasi?

Eutanasi blir ett lockande initiativ för en tillfälligt eller permanent deprimerad person.

Just nu diskuteras mycket om eutanasi. Sex goda skäl finns att inte legalisera eutanasi.

Ett bättre vårdalternativ i livets slutskede är palliativ terminalvård med effektiv smärtlindring eller genom nedsövning.

Det är mycket svårt för läkare att konstatera om kriterierna för att bevilja eutanasi verkligen är uppfyllda. Eutanasi på många håll i Europa görs därför på mycket lösa grunder.

Människovärdet realiseras. Det görs beroende av omständigheter och åsikter om livets värde. Det strider markant mot all vårdetik som går ut på att uppehålla och stödja liv. Finlands läkarförbund motsätter sig en legalisering av eutanasi.

Man vill att en läkare som inte vill genomföra eutanasi hänvisar patienten till en kollega. Detta är ett intrång på vårdpersonalens samvetsfrihet.

Eutanasi blir ett lockande initiativ för en tillfälligt eller permanent deprimerad person.

En skötare sade: "Vi vill inte börja använda giftsprutor, men gärna vara med och ge bra terminalvård". Ta inte bort vårdpersonalens motivation för sitt arbete!

Vi behöver inte en lag om eutanasi, däremot en lag om och utveckling av kvalitativ terminalvård i livets slutskede. Detta förespråkar 70 procent av läkarna som vårdar döende patienter.

Att avsluta liv må i hopplösa fall ingå i veterinärernas vårdarsenal, dödsinjektioner hör inte till alternativen för vård av människor.

Ulf Emeleus pastor emeritus, Helsingfors och 161 personer varav 45 aktiva sjukskötare

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning