Behöver vi mera Beethoven? Hannu Lintu förklarar varför RSO i två veckor uppmärksammar den klassiska musikens bjässe

Hannu Lintu dirigerade RSO under generalrepetitionen på tisdagen. Bild: Niklas Tallqvist

Inför RSO:s första vinterfestival förklarar chefdirigent Hannu Lintu varför orkestern vill spela ännu mera Beethoven.

Behövs en ytterligare fokusering på Beethoven 2018, Hannu Lintu?

– I Finland och Helsingfors behövs kanske inte den här fokuseringen, men för orkestern är festivalen ett värdefullt projekt. RSO har en Beethovenhistoria som började på riktigt med Saraste och fortsatte med Oramo. Orkestern har ett eget sätt att spela Beethoven och i framtiden planerar vi att spela in alla Beethovens pianokonserter och uvertyrer. Vi vill veta var vi står med vår Beethoven i dag, hurdant vårt koncept är just nu, vad det har varit och vad det kan bli. Det är tacksamt att spela något bekant, som man kan hitta något nytt i.

– Jag tycker också Helsingfors behöver en festival, för vi har bara Helsingfors festspel och en uppsjö av små, jätteintressanta festivaler. En modern festival är som en amöba, den kan vara två veckor lång eller bara en vecka. Den kan fokusera på en kompositör, stad eller stil, eller vad som helst.

– Det här är ett experiment. Jag tror man måste experimentera med andra former än onsdags- och fredagskonserter. Det är säkert också lättare att experimentera med Beethoven än exempelvis Harrison Birtwistle. Beethoven är som bekant oerhört mångsidig. Man kan tala om både frihet och modernism. Att granska Beethoven i förhållande till sina samtida ger en bild av hur banbrytande han var. Beethoven har direkt influerat moderna tonsättare, varför man kan granska honom i förhållande till Zimmermann eller Magnus Lindberg. Beethoven kan också granskas i förhållande till första wienskolan eller andra wienskolan.

Beethovens enda opera Fidelio är världens kanske tråkigaste opera, men ni öppnar festivalen med den och i en lite annorlunda version.

– Det är inget fel på musiken och Beethoven visste själv att librettot var så gott som omöjligt. Han gav ändå allt han hade och skrev musik som Wagner, Mendelssohn och Verdi kände till. Det är helt otroligt att han bara komponerade en opera. Jag bad skådespelaren Jussi Nikkilä att skriva ett litet skådespel om Beethoven och vad han tänkte om kärlek och drama. Jussis stycke handlar om Fidelio. Självfallet kommer det att finnas purister som kan anklaga oss för helgerån, men dylika omarbetningar är ganska vanliga.

Nionde symfonin är ett välbekant stycke som spelas varje år i Helsingfors, nu också på er festival.

– Ja, men den dirigeras av Roger Norrington. För oss var det en stor överraskning att han sade ja till att dirigera nionde symfonin och Magnus Lindberg. Norrington är inte mest förtrogen med Lindberg, men han har pratat med tonsättaren flera gånger och vet att stycket har en koppling till nionde symfonin.

Ni visar också kompositören Mauricio Kagels film Ludwig van (1969) på Musikhuset på lördag. Vad handlar den om?

– Det är en surrealistisk tolkning av när Beethoven kommer till sin egen stad på 1970-talet och ser det moderna stadslivet. Den handlar om vad Beethoven som är döv tänker om den moderna världen. Det är tragiskt och surrealistiskt, men inte utan komiska undertoner.

RSO:s Beethovensatsningar begränsar sig inte till festivalen utan redan den 18 februari ordnas en kammarmusikkonsert med två Beethovenkvartetter. Hade det inte varit bättre att koncentrera satsningen?

– Jag planerar de stora konserthelheterna och har gett mina musiker stor frihet att spela vad som helst när som helst under kammarmusikkonserterna. Därför spelas Beethoven också utanför festivalen. Jag ser också att Helsingfors stadsorkester spelar Beethoven två dagar efter att Norrington dirigerat.

Flera av de uppträdande under festivalen är bekanta från tidigare RSO-program. Kan man säga att man vet vad man får när Olli Mustonen spelar Beethovens pianosonater?

– Om man vill ordna en konsert i stora salen med 1700 platser är det lättast att ta en artist som publiken älskar. Vi har haft ett lyckat samarbetat med Olli Mustonen kring Prokofjev tidigare och spelat in alla hans pianokonserter. Olli Mustonen har nu signalerat att han ska framföra samtliga Beethovens pianosonater. Fast hans första konsert äger rum under vår festival, är det knappast vi som kommer att ordna de följande konserterna.

RSO:s Beethovenfestival pågår 10–25.1. Förutom RSO uppträder ett tiotal solister. Märk Olli Mustonen 13.1, Finländska barockorkestern 20.1 och Nya Helsingforskvartetten 21.1.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning