Behandla flyktingarna med värdighet

I praktiken har många asylsökande, våra medmänniskor, blivit illa behandlade, samtidigt som jurister skott sig på deras utsatta situation.

I augusti i fjol gick regeringen in för att bland annat förkorta besvärstiden i asylärenden. Den avsikten var säkert god, men genomförandet ledde till att man begränsade till exempel Flyktingrådgivningen och andra på flyktingfrågor specialiserade att få biträda de asylsökande vid det första förhöret. Det här har lett till allvarliga brister i rättsskyddet hos asylsökande. I praktiken har många asylsökande, våra medmänniskor, blivit illa behandlade, samtidigt som jurister skott sig på deras utsatta situation och låtit bli att göra ett fullgott jobb.

Efter att SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson helt rätt påtalat dessa brister väljer Centerns svenska avdelning med Peter Albäck i spetsen att gå till ett osakligt och ovärdigt angrepp mot Henriksson och SFP i ett pressmeddelande som HBL gjorde till en nyhetsnotis (HBL 2.8).

Pressmeddelandet andas ett märkligt människoförakt. Centerpartiets ungdomsförbund är däremot glädjande nog på SFP:s linje och har efterlyst en betydligt humanare linje när det gäller flyktingkvoten, familjeåterföreningar och asylprocesserna

När krig och oro råder i Europas närområden är det självklart att vi som ett civiliserat land grundat på kristna värderingar behandlar de medmänniskor som tagit sig hit med respekt och värdighet. Det betyder inte att alla ska få stanna, men alla ska få en rättvis prövning av sin ansökan och kunna få pålitlig rättshjälp.

Henriksson är ingalunda den enda som noterat hur regeringens metoder slår fel – många sakkunniga var redan under behandlingen i riksdagen av samma åsikt. Många är också de svensk- och finskspråkiga privatpersoner i vårt land som med frustration och hjälplöshet ser hur deras asylsökande vänner utsätts för ovärdig behandling av våra myndigheter.

Jag är tacksam att få höra till Svenska folkpartiet som värnar allas väl och är glad att min partiordförande tydligt försvarar rättsstatsprincipen och allas lika värde.

Mikaela Björklund ordförande, SFP:s specialförening Kristet samhällsansvar rf

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning