Behåll inträdesprov för jurister

Betygsurval passar utan tvivel för en del branscher, men absolut inte för alla.