Behåll inträdesprov för jurister

Betygsurval passar utan tvivel för en del branscher, men absolut inte för alla.

Ett spetsprojekt som Juha Sipiläs regering fastställt är att avskaffa onödiga mellanår och få människor snabbare in i arbetslivet. Målet är bra både från individens synpunkt och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För att uppnå målet anser Utbildnings- och kulturministeriet att inträdesprov, som kräver långvariga förberedelser, kunde avskaffas. Ministeriet vill att antagningen av nya studerande i framtiden görs på grundval av sökandenas studentbetyg.

Så kallat betygsurval är fel sätt att uppnå regeringens målsättning på det juridiska området. Urval utifrån studentbetyget skulle leda till att endast de studenter som fått utmärkta studentbetyg skulle antas till de juridiska utbildningarna. Ansökningsruljangsen skulle i praktiken förflyttas till studentskrivningarna då gymnasister gång på gång skulle höja sina studentbetyg.

Betygsurval skulle vara ett orättvist urvalssystem också med tanke på regionala skillnader och den regionala jämlikheten. Gymnasisternas framgång i studentexamensproven beror i hög grad på gymnasiets nivå och kursutbud. Alla kommuner har inte möjlighet att erbjuda lika mycket undervisning och valfria kurser. Val av gymnasium får inte bli en avgörande faktor som definierar ens framtid.

Dessutom måste man komma ihåg att man inte undervisar juridik i gymnasiet. Betygsurval skulle betyda att man kunde bevilja studieplatser åt personer som inte är intresserade, motiverade eller lämpliga för branschen. Urvalsprovet ger en klar bild av branschen och mäter sökandenas lämplighet för branschen och juridikstudierna.

Antagningen ska även i framtiden verkställas på ett sätt som leder till att motiverade och kunniga studenter, som också är kapabla att slutföra sina studier, antas till utbildningen.

Betygsurval passar utan tvivel för en del branscher, men absolut inte för alla. I urvalsprovsreformen är det viktigt att beakta branschernas särdrag. För det juridiska ämnesområdet är urvalsprovet den jämlikaste och mest rationella metoden att anta nya studerande.

Jussi Kiiski ordförande, Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry Rita Härmälä ordförande, Juristklubben Codex rf Anni Marttala ordförande, Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry Tim Lassander ordförande, Justus ry/rf Hanni Tihilä ordförande, Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry Helinä Teittinen styrelseordförande, Pykälä ry Nicole Ekman ordförande, Ämnesföreningen Stadga rf

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning