Behåll åtminstone en busslinje

Alternativet är att damma av bilen och söka parkeringsplats.

Än så länge lever vi pensionärer glada dagar. Metron har glatt oss med en ett års försening, som har gjort livet lättare än metroalternativet skulle ha gjort.

Västmetron, som fått mest stryk under det gångna året, har hjälpt oss vanliga busskonsumenter med att Helsingforsregionens trafik (HRT) snabbt och effektivt lyckades förhandla till sig nästan desamma busslinjer som fanns före augusti 2016, vilket det skall ha en eloge för. En resa som i dag tar elva minuter till Kampen, plus i medeltal fem minuter för att vänta på bussen, och som går genom trevliga land- och sjölandskap direkt till destinationen utan omstigningar kommer i framtiden vara betydligt mer invecklad. Först matarbuss till Ängskulla eller Hagalund, som går var 20:e minut, och sedan ska man ta sig ner i flera etager till metrotågen.

Jag beräknar ett medeltal på 28–30 minuter för detta alternativ. Snälla HRT, lämna kvar en busslinje från Mattbv via Gäddvik och Westend till stan! Alternativet är att damma av bilen och söka parkeringsplats. Inte heller detta är ett bra alternativ. Elcykel för en 82-åring?

Att metrobudgeten inte höll gör inte mig förvånad. Den gjordes ju från början orealistiskt låg för att politiskt kunna genomföra denna kupp. Västmetrobolaget har all heder av att trots politisk styrning och misslyckande med förarlösa tåg ha lyckats hålla en kostnad som inte överskrider den ursprungliga budgeten med mer än det dubbla. Eftersom de flesta styrande i Västmetron gick i småskola när metron österut, med skandaler och korruption, gick framåt kunde de ju inte heller lära sig av detta projekt.

Västmetron har dessutom lyckats gå en balansgång med Björkholmstationen som politiskt ansågs nödvändig. Genom den geniala lösningen att inte förse stationen med parkeringsplatser får man inte resenärer, vilket gör det oekonomiskt att stanna här, så inom ett halvår sparar man tid och pengar på att köra förbi.

Nu kan man hoppas att tekniker och praktiker konstaterar att perrongerna måste byggas ut för att östmetrons tåg skall kunna köra ända till Mattby utan omkoppling, och på detta sätt få ännu en respit och kunna åka bekvämt med buss utan omstigning.

Rolf Zachariassen Esbo

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00