Begreppet "ras” är fienden

Också utan postmodernism begriper man att den som går in i debatten med ras som begrepp låter sina meningsmotståndare välja både vapen och slagfält.

Vad skall man ta sig till med dessa intellektuella? I sitt meningsutbyte med Joel Backström (HBL Debatt 28.8) och Björn Vikström (HBL Debatt 2.9) använder Nicolas von Kraemer (HBL Debatt 8.9) uttryck som "identitetspolitik", "universalism och icke-universalism" och "postideologier".

Frågan gäller hur man skall bemöta det påstått rasistiska polisvåldet i USA.

Också utan postmodernism begriper man att den som går in i debatten med ras som begrepp låter sina meningsmotståndare välja både vapen och slagfält.

Finare uttryckt marscherar man in i en dialektisk (ursäkta) fälla. Man tänker i samma kategori (ras) som motståndaren och godkänner därmed denna kategori som begrepp.

"Ras" är den enklaste förklaringen till skillnader mellan människor. Hur många gånger det än visas att detta är fel fortsätter man att göra det. I artikeln "Rastänkandet håller oss ännu i sitt grepp" (Svenska Dagbladet 8.9) skriver Ulrika Björkstén: "Hudfärg och hårkvalitet som utgångspunkt för biologiskt/medicinskt relevanta kategorier, utöver de uppenbara skillnaderna i solkänslighet och d-vitaminproduktion, bottnar inte i något annat än gammal rasideologi."

Antropologen Ashley Montagu har sagt att "idén om raser, både den populära och den biologiska, kommer att avslöjas för vad den är: en förvirrad och farlig uppfattning som råkade passa de sociala behoven under en totalt exploaterande västerländsk utveckling".

Det är så jag har förstått Backström och von Kraemer. Det är begreppet "ras" som är fienden. De färgades utsatta position i USA beror på också andra komponenter än hudfärgen, bland annat social klass.

Låt inte dem som riktar sitt hat mot dem de själva påstår vara av en annan ras välja vapen och slagfält.

Som humoristen W. C. Fields sade: "Never give a sucker an even break".

Per-Erik Lönnfors, Helsingfors

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning