Begränsningarna hävs för bolagsstämmor och föreningsmöten – nu ändras tolkningen om när man får samlas

Föreningars möten, bolagsstämmor och motsvarande anses inte längre vara offentliga tillställningar. Regionförvaltningsverket hänvisar ändå till sjukdomsläget och fortsätter rekommendera att möten ordnas på distans. Bild: Leif Weckström

Begränsningarna av sammankomster gäller inte längre bolagsstämmor och andra motsvarande sammankomster, meddelar regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket har ändrat sin tolkning när det gäller begränsningarna av sammankomster. De gäller inte längre bolagsstämmor och andra motsvarande sammankomster, som exempelvis föreningsmöten.

För tillfället är maximigränsen sex personer då det gäller offentliga tillställningar. Riksdagens justitieombudsman har nu synat begreppen "allmän sammankomst" och "offentlig tillställning" och kommit fram till att restriktionerna i mötesfriheten inskränkt på de grundläggande fri- och rättigheterna. Det betyder att föreningars möten, bolagsstämmor och motsvarande inte längre ska omfattas av begränsningarna.

I detta fall har två lagar ställts mot varandra; lagen om sammankomster vars syfte är att säkerställa mötesfriheten, samt lagen om smittsamma sjukdomar som syftar till att skydda befolkningen mot smittrisk.

Rekommendationen är fortsättningsvis att endast de möten som är nödvändiga för verksamheten bör ordnas, och att till exempel bolagsstämmor i första hand ordnas på distans. Om ett möte ändå ordnas fysiskt på plats måste det ordnas så att hälsosäkerheten beaktas, påpekar regionförvaltningsverket.

Svår gränsdragning

Exakt vilka föreningar som omfattas av beslutet kan regionförvaltningsverket ändå inte säga. Stora börsbolags sammankomster betraktas till exempel som offentliga tillställningar.

"Oregistrerade föreningars möten är så olika att det är omöjligt att ge ett svar som gäller alla", konstaterar regionförvaltningsverket.

Myndighetssammanträden, såsom kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller de kommunala nämndernas sammanträden, omfattas inte av sammankomstbegränsningarna.

Sammankomster med flera hundra deltagare ska meddelas skriftligen till polisen. Då betraktas tillställningen som en offentlig tillställning som omfattas av regionförvaltningsverkets begränsning.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning