Befolkningsökningen största hotet

Kunde inte vårt land gå i bräschen och visa hur man kan upprätthålla livskvaliteten med en befolkning som inte ökar, eller som långsamt och behärskat minskar?

Pekka Poutanen undrar (HBL 2.1) hur konsumenterna skall kunna välja livsmedel för att minimera klimatpåverkan. Han är en i raden som oroar sig över vårt stora ekologiska avtryck.Men avtrycket pe...