Befolkningsökningen största hotet

Kunde inte vårt land gå i bräschen och visa hur man kan upprätthålla livskvaliteten med en befolkning som inte ökar, eller som långsamt och behärskat minskar?

Pekka Poutanen undrar (HBL 2.1) hur konsumenterna skall kunna välja livsmedel för att mini...