Befolkningsförbundet: Nativiteten och invandringen måste upp – finländare får färre barn än de önskar

Att finländare får barn senare bidrar till att folk inte får så många barn som de önskat. Bild: Jeanette Östman/SPT

Om Finlands befolkning minskar skulle det bli väldigt svårt att få de offentliga medlen att räcka till pensioner och äldreomsorg för den åldrande befolkningen. En färsk rapport listar åtgärder för att vända trenden.

Finland behöver fler barn och en mycket högre inflyttning för att befolkningen inte ska minska, vilket skulle innebära stora svårigheter för de offentliga finanserna. Befolkningsförbundet går igenom t...