Befolkningen kan kanske tillåtas att minska

Behovet av arbetsrelaterad invandring är kanske i själva verket inte så överhängande.

Tack till Jan-Erik Ingvall för insändaren (HBL 5.1). Jag har länge funderat på varför man så sällan tar upp frågan om befolkningsökningen, låt vara att den är känslig. Eller finns det fortfarande människor som tror att befolkningsökningen inte har någon inverkan på vår framtid? I så fall vill jag gärna höra hur de resonerar.

Ju fler människor, desto mera tillverkning och konsumtion, desto värre föroreningar.

Det finns en mängd statistik över befolkningsutvecklingen i framtiden. Ett exempel: populationpyramid.net/world/2017/. Pyramiden påvisar sambandet mellan utbildning och befolkningsutveckling. Den naturliga befolkningsökningen är inte ett problem i länder med hög utbildningsnivå. Låg utbildningsnivå leder till obehärskad befolkningsökning.

Man talar om följder men sällan om orsakerna.

I flera industrialiserade västländer, senast i Norge, oroar man sig över låg nativitet. I Finland säger man ofta att vi behöver immigration om vi ska klara oss framöver: Det behövs nya människor som betalar våra pensioner.

Har man då alls noterat att vi har människor som vill arbeta, men inte får arbeta. Att vi har människor som inte vill ha det arbete som finns att få. Att säkerligen en stor del förtidspensionerade eller sjukskrivna människor skulle arbeta om man fann de rätta uppgifterna för dem.

Genom att sysselsätta dessa människor kunde vi glömma immigrationen, men då kan vi inte nöja oss med en sysselsättningsgrad på drygt 70 procent. Och om man behöver immigration bör man se till att alla som kommer hit har sysselsättning.

Så har vi den andra sidan av slanten – ett minskat antal fysiska arbeten. Företag flyttar sin produktion till låglöneländer. Automationen syftar till att minska arbetskraften inom produktion och vård och transport.

Behovet av arbetsrelaterad invandring är kanske i själva verket inte så överhängande. Och befolkningen i vårt land kanske kan tillåtas att minska. Vi har ändå bara ett jordklot vi alla ska dela på.

Robert Jarlsson Nyberg Helsingfors

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46