Befogat med extra ersättning

Ur medicinsk synpunkt är det enkelt att ta livet av en svårt sjuk person.

Nu då eutanasidebatten igen tycks komma i gång är det viktigt att förstå vad man talar om. Eutanasi innebär avrättning av en person som anses vara i en så svår situation att det är bäst att ta livet av individen. I de länder där avrättning av sjuka är tillåten är proceduren strängt byråkratiskt reglerad och sker i stort sett som de avrättningar som i USA sker med injektion.

Ur medicinsk synpunkt är det enkelt att ta livet av en svårt sjuk person. Man kan ge samma sömnmedel som vid sövning för operation, dock i så hög dos att andningen förhindras varefter man vid behov kan ge kalium för att få hjärtat att stanna.

Det hela kan utföras på ett ur rituell synpunkt mycket tilltalande sätt och vid en för anhöriga lämplig tidpunkt. Det är dock något förvånande att det är ofta de människor som motsätter sig dödsstraff som är mest blodtörstiga i eutanasidebatten. Ingreppet kan vara ansträngande för läkare och assisterande personal varför det skulle vara skäl med en särskild ersättning, antingen i ledig tid eller i pengar. Att i detta sammanhang ta livet av en människa kan dock ge ett slags eufori, vilket har observerats hos bödlar i USA.

Karl von Smitten kirurg, Ekenäs

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning