Karantänen uppfanns för 650 år sedan

Docenten Heikki S. Vuorinen säger att den stora etiska frågan är hur kraftiga åtgärder som är berättigade vid karantän. Bild: Cata Portin

När en del av befolkningen placeras i karantän spelar alltid ekonomi och politik en viktig roll. – Beslut om vem och hur många som sätts i karantän fattas aldrig enbart ur hälsosynvinkel, säger en finsk docent.

Heikki S. Vuorinen, docent i medicinsk historia, betraktar coronakrisen från sitt hemmakontor. Normalt finns hans arbetsrum på Biomedicum i Helsingfors. Han har ett digert bokprojekt på gång, ar...