Befarar du att en främmande makt kan försöka påverka finländska väljare? Så svarar politikerna

HBL frågar tre politiker om de ser en risk för cyberpåverkan i framtida finländska val på motsvarande sätt som i USA.

Anna-Maja-Henriksson, riksdagsledamot, SFP-ordförande:

Det går inte att utesluta. Vi lever i en ny värld med nya tekniska metoder. Visst kan det ligga i olika aktörers intresse att försöka påverka ställningstaganden och valfrågor. På senare år har jag blivit mer medveten om hur jag använder till exempel e-post och mobiltelefon, också om jag inte har några stora hemligheter.

I Finland avhandlas många frågor som kan vara av intresse för stormakter. Det är viktigt att man klarar av att hantera den förändrade medievärlden och är bra att vi har blivit medvetna om att det förekommer trollfabriker. Vi lever inte i en skyddad värld enbart för oss själva.

Ville Niinistö, riksdagsledamot, ordförande De gröna.

Det som har skett i USA är mycket allvarligt. Vi ser redan att Ryssland försöker påverka inrikespolitiken i EU-länder genom att skapa splittring och genom att stöda representanter för extremhögern till exempel i Frankrike. Det är inte uteslutet att Ryssland skulle försöka påverka utgången i ett finskt val. Finland ska inte gå in för elektroniska omröstningar, utan fortsätta med samma system som hittills, det vill säga att man röstar med traditionella valsedlar. Elektronisk röstning skulle innebära en stor risk eftersom hackare kunde påverka valresultatet.

För att gardera sig är det viktigt att berätta om riskerna med cyberpåverkan. Medierna, både de kommersiella och Yle spelar en viktig roll i att skapa en nationell gemenskap och sanning.

Bild: Vesa Moilanen

Matti Vanhanen, riksdagsledamot, utrikesutskottets ordförande och Centerns presidentkandidat:

Säkert är det tekniskt möjligt att åstadkomma, men frågan är vilken nytta någon skulle ha av att försöka påverka valutgången. Skulle någon försöka göra det är risken är att effekten blir den motsatta. För presidentkandidaterna gäller det att vara öppna och se till att de inte har några hemligheter som kan utnyttjas för negativa ändamål. Som ordförande för utrikesutskottet vill jag inte spekulera eller ta ställning till om någon främmande makt skulle vilja lägga sig i våra val.

Bild: Antti Aimo-Koivisto

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03