Vänsterpartierna anklagar regeringen för att roffa åt sig av de fattiga

– Regeringen roffar åt sig av låginkomsttagarna och strör pengarna över de rika. De hårdaste anklagelserna i remissdebatten om regeringens budgetförslag kom från partierna på vänsterkanten.

SDP:s ordförande Antti Rinne, till höger, och riksdagsledamoten Eero Heinäluoma studerar budgetboken. Partikollegerna Harry Wallin och Sirpa Paatero till vänster.
Den borgerliga regeringen slår sig för bröstet och antyder att högkonjunkturen och den allt bättre sysselsättningsgraden är regeringens förtjänst. Samtidigt gläds regeringspartierna åt att skattesatsen inte behöver skärpas. I synnerhet oppositionspartierna Vänsterförbundet och Socialdemokraterna håller inte alls med, framgick det under riksdagens remissdebatt om budgetförslaget som blev en traditionell dragkamp mellan höger och vänster.
– Samtidigt som regeringen har försämrat pensionärernas, studenternas och de arbetslösas utkomst och ökat på ojämlikheten, går över en och en halv miljard euro till skattelättnader för de förmögna. Av dem som skulle behöva få det bättre ställt roffar man åt sig, medan de som redan har gott om tillgångar får ännu mer, protesterade Vänsterförbundets ordförande Li Andersson, då riksdagen höll sin årliga verbala brottning om hur statsfinanserna ska användas nästa år.
Andersson ondgör sig över att stora arv och gåvor inte beskattas strängare. Vänsterförbundet ogillar också skarpt regeringens planer att införa placeringskonton där vanliga aktiesparare kan sälja och köpa aktier utan att genast få påhälsning av skattmasen.
– I stället för att göra något åt skattesmitandet och transparensen försöker man tvärtom göra storplacerarnas skatteplanering salongsfähig.
SDP-ordföranden Antti Rinne som enligt gallupmätningarna ser ut att bli nästa statsminister var heller inte nådig i sin kritik av regeringens penninganvändning och tyckte att ett ord räcker för att beskriva budgetförslaget – utsiktslöst.
– Regeringen lämnar efter sig nedskärningar för långinkomsttagarna, skolan och forskningen. Var är investeringarna i framtiden, klagade Rinne.
Finansminister Petteri Orpo (Saml) tyckte att socialdemokraterna med Rinne i spetsen var allt för negativa och dystra.
– Vi har åstadkommit tusentals arbetstillfällen och därmed räddat välfärdssamhället, replikerade Orpo.
Eero Heinäluoma (SDP) hade lusläst kalkylerna i budgetpropositionen och påpekade att en tredjedel av finländarna, de med de lägsta inkomsterna, kommer att få mindre pengar i handen nästa år, men Orpo ansåg att förändringarna i folks plånböcker är marginella och menade att den enda kännbara skillnaden beror på den höjda tobaksaccisen.
Oppositionspartiet Kristdemokraterna tyckte i motsats till vänsterpartierna att budgetförslaget inte alls är så uselt och gladde sig över att partiets gruppordförande Peter Östmans tidigare initiativ om placeringskonto hade fått gehör.
SFP kritiserade flyktingpolitiken och tyckte att det var besynnerligt att delar av regeringsrepresentanterna har talat om att flyktingkvoten borde höjas utan att skrida till verket.
– Regeringen har återigen talat om en höjd flyktingkvot. Varför detta tomma prat? Är det motstånd från De blå som gör att ingenting händer, undrade partiordförande Anna-Maja Henriksson.
Petteri Orpo medgav här att kvotflyktingfrågan har fått mindre uppmärksamhet och sade att Finland höjer kvoten ifall EU hittar en gemensam lösning i flyktingfrågan.

ANDRA LÄSER