Åboprofessor oroar sig över omikron – "Uppgifter om mildare sjukdom opålitliga"

Frågorna om coronavirusvarianten omikron är i det här skedet betydligt fler än svaren. Virologiprofessor Ilkka Julkunen tror att den i stort sett har liknande inverkan som tidigare varianter.

Professor Ilkka Julkunen säger att vaccinerna antagligen ger immunitet också mot omikronvarianten, även om den möjligtvis lättare kringgår antikroppar mot tidigare varianter.
29.11.2021 13:21 UPPDATERAD 29.11.2021 13:50
Världshälsoorganisationen WHO har klassat coronavirusvarianten omikron som en orsak till oro. Ilkka Julkunen, professor i virologi vid Åbo Universitet, säger att WHO:s experter inte skulle fatta ett sådant beslut utan goda skäl.
– Enligt preliminära uppgifter sprider sig varianten lika lätt, eller till och med lättare, än tidigare varianter. Men det finns ännu inte pålitliga uppgifter om det, säger Julkunen.

Mild bland unga vuxna

I det här skedet finns få bekräftade uppgifter om omikron. Det har bland annat förekommit påståenden om att varianten kan orsaka mildare symtom. Enligt Julkunen finns inget som tyder på att varianten skulle bete sig annorlunda än övriga varianter.
– Det skulle vara mycket bra om det stämmer att varianten är mildare. Men medieuppgifterna bygger på observationer av unga vuxna, som annars också har haft mildare symtom än äldre. Det är för tidigt att dra några slutsatser.
Julkunen säger att det inte har förekommit speciellt stora skillnader mellan de tidigare varianterna.
– Risken att bli allvarligt sjuk är ungefär lika stor, oberoende av variant.

Kan kanske kringgå immunförsvaret

Det största orosmomentet gäller den nya variantens förmåga att undgå immunitet. Omikron har klart fler mutationer än tidigare varianter och det är oklart om det kan påverka till exempel det skydd man fått av tidigare smitta eller av vaccinerna. Forskningen kring frågan pågår för fullt.
Enligt Julkunen har två vaccindoser gett ett bra skydd mot alla varianter hittills och han ser det som troligt att den här varianten fungerar på samma sätt som tidigare. Han säger att det finns en skillnad mellan antikroppar och immunitet.
– Små mutationer påverkar inte skyddet mot att insjukna allvarligt, men det kan hända att antikropparna förlorar sin effekt.
Överlag gäller samma åtgärder mot varianten som tidigare, både för individer och för samhället.
– God hosthygien, stanna hemma om du är sjuk, använd mask och ta båda vaccindoserna. Det är antagligen effektivt också mot den här varianten, säger Julkunen.

Det här vet vi om omikronvarianten

Spridning. Alltfler personer i Sydafrika har testat positivt för omikronvarianten, men det är oklart om den sprider sig snabbare än andra varianter.
Allvarlighetsgrad. Enligt preliminära data har behovet av sjukhusvård ökat i Sydafrika, men det kan hänga ihop med att spridningen har ökat överlag. En studie bland universitetsstuderande visade att unga vuxna har haft främst milda symtom.
Immunitetsskydd. Preliminära studier tyder på högre risk för att smittas på nytt av varianten, trots att man har haft covid-19 förut.
Vaccinationsskydd. Vaccinationernas effekt mot varianten är ännu oklar.
Källa: WHO.

ANDRA LÄSER