Beethoven och hans favoritelev

Klaus Mäkeläs Beethovencykel med Tapiola Sinfonietta har hunnit fram till fjärde symfonin. Bild: Pressbild-Jaakko Paarvala

Klaus Mäkeläs syn på Beethovens fyra är avslappnad.

För en ung dirigent, som vid varje konsert tacklar minst ett nytt verk, är det klokt att snarast möjligt ge sig i kast med den centrala standardrepertoaren. Tolkningarna kommer att mogna, men den förs...