Den här insändaren är skriven under falskt namn. HBL beklagar att vår kontroll den här gången inte fungerade.

Måste vi förutom flygskam också lära oss att känna skam av sådant som operan?

OBS! Den här insändaren är skriven under falskt namn. HBL beklagar att vår kontroll den här gången inte fungerade.

Bedöm konstens klimatkonsekvenser

Den avgörande kampen om klimatet kan inte endast stridas på de mest bekanta fronterna. Nu för tiden är det nästan självklart att återvinna, bli vegetarian eller vegan och njuta av semestern i närmiljön. Till min besvikelse har jag dock lagt märke till att en del av mina vänner, som nog tar klimatförändringen på allvar i allmänhet, inte gör det när det gäller kultur och konst.

Medierna beundrar kritiklöst när konstobjekt av glas eller metall ställs upp i Fiskehamnen eller Kronbergsstranden. Konsten har såklart en berikande inverkan på den inre naturen, men tar man alls i beaktande dess skadliga effekt på miljön? Jag vill varken förbjuda konst eller kultur, även om många som tar ekologin på allvar av goda skäl är av denna åsikt. Det är dock väsentligt att när vårt förhållande till naturen förändras måste förhållandet till konsten förändras jämsides.

Man måste fråga sig om det är absolut nödvändigt att bygga klichéaktiga bronsstatyer för vita heterosexuella män? På en högtidlig fest kunde man i stället för en bok, hålla ett tal eller läsa en dikt från minnet. Hellre än att måla muralmålningar skulle det vara bra att fråga sig om väggen verkligen behöver ännu ett lager av giftiga färgämnen.

Tänkesättet måste förändras. Vill vi på allvar rädda vår gemensamma och enda planet? Måste vi förutom flygskam också lära oss att känna skam av sådant som opera?

Karin Regner, Sibbo

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning