Vaccineringen framskrider i olika takt i kommunerna – "Galet att haka upp sig på små variationer"

En del kommuner har hunnit vaccinera dubbelt så många invånare som andra. Asko Järvinen, överläkare i infektionssjukdomar vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, har flera förklaringar till varför det blivit så.

Det finns tydliga skillnader i antalet coronavaccinerade i de tvåspråkiga kommunerna i Finland. Det visar de senaste siffrorna från Institutet för hälsa och välfärd.
Till exempel i Borgå har nästan dubbelt så många vaccinerats som i Kyrkslätt, oberoende av befolkningsmängden. Även Karleby har en snabbare vaccinationstakt än Jakobstad.
Asko Järvinen, överläkare i infektionssjukdomar vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, säger att det finns flera rimliga förklaringar.
– För det första beror det på hur bra sjukhusens register kommunicerar med Institutet för hälsa och välfärds vaccinationsregister. I vissa kommuner släpar uppgifterna fortfarande efter. För det andra skiljer sig antalet äldre i kommunerna mycket. Jag kan anta att Borgå har en äldre befolkning än vad Kyrkslätt har, säger Järvinen.
– Det är galet att man hakar upp sig på små skillnader.
Även vaccinets hållbarhet, och därmed krävande distribution, ställer krav på kommunernas organiseringsförmåga.
– Vaccinet kommer i stora lådor, får vara högst fem dagar utanför lådan och högst två timmar i sprutan. Med det uppkommer många praktiska hinder med tanke på populationen, hur många klienter det finns på ett boende och så vidare, säger Järvinen.
Mia Kontio, ledande expert vid Institutet för hälsa och välfärd, säger också att det finns flera anledningar till att vaccinationerna framskrider i olika takt.
– Det beror på hur många äldreboenden det finns, hur stor personalen är och mängden hälso- och sjukvårdspersonal i kommunen, säger Kontio.

Totalt har 164 636 finländare vaccinerats mot coronaviruset.

Vasa: 1 517 har fått första dosen, 270 båda doserna.
Jakobstad: 393 har fått första dosen, 55 båda doserna.
Karleby: 996 har fått första dosen, 387 båda doserna.
Åbo: 8 474 har fått första dosen, 1 940 båda doserna.
Kyrkslätt: 876 har fått första dosen, 316 båda doserna.
Helsingfors: 16 261 har fått första dosen, 5 838 båda doserna.
Borgå: 1 982 har fått första dosen, 301 båda doserna.
Källa: Institutet för hälsa och välfärd.

Bra bokningssystem behövs

Peter Nieminen, chefsöverläkare vid Vasa sjukvårdsdistrikt, säger att vaccinationerna i Österbotten går framåt i jämn takt.
– Norra delen av Vasa sjukvårdsdistrikt var lite efter i början, men har nu kommit ikapp.
Nieminen tror att kvaliteten på kommunernas bokningssystem är en orsak till skillnaderna.
– Med äldre borde man ringa upp och fråga om de vill ha vaccin. När massvaccineringarna kör i gång måste bokningssystemen vara bra. Man kan inte ta ut vaccin ur frysen och hoppas att folk kommer, säger Nieminen.
Kommunerna tolkar riktlinjerna olika i fråga om att vaccinera äldre par där den ena på grund av åldern hör till den första gruppen i vaccinationsordningen och den andra hör till nästa.
Peter Nieminen säger att kommunerna måste använda sitt bondförnuft. Asko Järvinen säger att det är tråkigt att det finns sådana skillnader, men tror samtidigt att det har sina praktiska skäl.
– Det är enklare för hemvårdaren att vaccinera ett par i samma veva än att åka hem till paret två gånger, säger Järvinen.
Mia Kontio säger att hälsomyndigheten haft som linje att par som bor i samma hushåll kan vaccineras samtidigt.
– I sådana fall behöver man inte vara så strikt. Vi tycker att det kan finnas lite flexibilitet.

Lättare under sommaren

Det kan dröja innan massvaccineringarna kan inledas och samhället kan återgå till något som liknar normalläge. Enligt Nieminen och Kontio hänger det på mängden vaccin som Finland får.
– Vi vet ännu inte hur mycket vaccin som behövs för att stoppa smittspridningen, säger Kontio.
– Jag är illa rädd att det kommer att ta länge. Riskgrupperna tror jag är vaccinerade tidigt i vår. Men det lär dröja till långt in på sommaren innan största delen av befolkningen är vaccinerad, säger Nieminen.
Enligt Järvinen har vi kommit en bra bit på väg när riskgrupperna är vaccinerade.
– Den första kulminationspunkten är när man har fått de som är över 60 år, samt de som hör till en riskgrupp på grund av en grundsjukdom vaccinerade. Och när inga coronapatienter behöver sjukhusvård.
Järvinen säger att man ännu inte vet hur virusets årsvariation ser ut, men att spridningen höll sig på en låg nivå under förra sommaren.
– Under sommaren kommer det att vara mycket lättare. Då har vi fler vaccinerade och årsvariationen därtill. Men för att smittspridningen ska mattas av helt borde hela den vuxna befolkningen vara vaccinerad

ANDRA LÄSER