Våga eller vägra?

Informatörer skall inte bara kliva upp på pandemins fina virologiska Pantheon, utan dyka ner i nätverkligheten typ vauva.fi.

”Mask up, folks!” Då situationen blir värre, tar Joe Biden inte till fakta, utan till känslor. Optimism och tillit. Vi kan, om du kan, och vice versa. Vi fixar detta, tillsammans.

ANDRA LÄSER