Var tionde finländare har bundit sin elräkning till börspriset

En dag är elpriset rekordhögt, nästa dag kostar elen nästan ingenting. Börspriset på el fluktuerar nu mer än någonsin förr, men det påverkar få hushåll. Omkring nio procent av de finländska hushållen hade vid slutet av fjolåret valt att binda sin elräkning till börspriset.

Det finns elförbrukningsmätare som visar hur mycket energi hemelektronik förbrukar.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
09.08.2022 12:59 UPPDATERAD 09.08.2022 15:59
På måndagen steg börspriset på el i Finland till sin högsta nivå någonsin hittills. Under ett par timmar kostade elen över 86 cent per kilowattimme.
Men det skyhöga priset påverkade bara konsumenter och hushåll som har sitt avtal bundet till börspriset och bara de konsumenter som faktiskt använde el just under de dyraste timmarna.
– Den som använder sig av börsel har alla möjligheter att reglera sin konsumtion till billigare timmar, säger direktör Antti Paananen på Energimyndigheten.
På tisdag förmiddag låg priset på el i Finland i medeltal på mindre än hälften av måndagens toppnotering.
Att priset just nu stundvis är så högt beror på att det är relativt vindstilla. Det betyder att vindkraften inte producerar för full kapacitet. Samtidigt har Fortum inlett årsrevisionen vid sitt kärnkraftverk i Lovisa, vilket innebär att en reaktor sedan i söndags är nedkörd och elproduktionen från det har fallit bort.
Det är skäl att fundera på när man vill värma sin elbastu i höst och i vinter. Elpriset kan variera kraftigt från timme till timme hos dem som bundit sin räkning till börsspriset.
Börspriset på el fastställs på basen av utbud och efterfrågan. El kan inte heller lagras utan det krävs att produktion och konsumtion är i balans för att upprätthålla balansen i elnätet.
Det här innebär stora fluktuationer. När det är varmt och alla kärnkraftverk är i användning och det samtidigt blåser bra kan utbudet överstiga efterfrågan och elpriset kan till och med bli negativt. I söndags var till exempel priset stundvis nere nära noll.
Finland importerar dessutom el från norra och mellersta Sverige. Priset på den importerade elen varierar mellan så kallade prisområden och i norra Sverige är prisnivån i allmänhet jämförelsevis låg.

Nya avtal dyrare

Men de flesta finländska hushåll berörs alltså inte av de här fluktuationerna. Den som har ett bundet elavtal på ett par år betalar det fasta priset oberoende av börspriset.
– Sedan får hushållen nog räkna med att det fasta priset stiger när det blir dags att sluta ett nytt avtal, säger Antti Paananen.
Omkring nio procent av de finländska hushållen hade vid slutet av fjolåret valt att binda sin elräkning till börspriset. Energimyndigheten samlar uppgifter om finländarnas avtal en gång per år och enligt myndighetens statistik innebar inte förra vinterns höga börspriser någon större förändring i börsavtalen.
– Den som följer med börspriset kan reglera sin konsumtion efter priset eftersom det varierar mycket mellan dygnets olika timmar. Då behöver räkningen inte bli så hög, säger Paananen.

Nya börsavtal

I Helsingfors upplevde energibolaget Helen i slutet av fjolåret att många hushåll ville omvandla sina börsavtal till elavtal med fast pris. Men nu har intresset för börselen ökat igen och ungefär lika många kunder som försvann i fjol har nu tillkomit så de som har valt att binda sina avtal till börspriset är ungefär lika många som i fjol höstas.
– Det är ändå bara en liten del av kunderna som väljer börsen, de flesta har antingen tidsbundna avtal eller avtal som gäller tills vidare, säger direktör Maiju Westergren på Helen.
När man har ett tidsbundet avtal köper man till ett fast pris den tid avtalet gäller. I avtal som gäller tills vidare kan elleverantören justera priset, men måste meddela om prisändringen en månad innan den träder i kraft.
De kraftigt fluktuerande börspriserna har försatt en del elförsäljare i trångmål. I juli försattes Fi-Nergy i konkurs och i början av augusti meddelade Lumo Energia att elförsäljningen upphör. Enligt Paananen är det omöjligt att förutsäga vilka elförsäljare som får problem.
– Företag med egen produktion klarar ändå fluktuationer bättre än sådana företag som saknar produktion, säger han.
Inom Helens nätområde finns ett hundratal hushåll som varit kunder hos de bolag som nu inte längre säljer el. Om de inte gör ett aktivt annat val övergår de till att bli elkunder hos Helen.

ANDRA LÄSER