Beakta familjers olika behov

Vart är det tänkt att barn vars föräldrar jobbar skall ta vägen då föräldrarna måste i väg till arbetet?

För många yrkeskårer, till exempel sjukskötare, börjar arbetsdagen i regel redan klockan 7–7.30. I Finno skola i Esbo där min son går inleds skolornas morgonverksamhet för första- och andraklassare först klockan 8. Frågan är då vart det är tänkt att barn vars föräldrar jobbar i dessa branscher skall ta vägen då föräldrarna måste i väg till arbetet. Särskilt problematisk kan situationen bli i familjer med endast en förälder, i värsta fall kan det bli omöjligt att kombinera skiftarbete med barnets skolgång.

I mitt eget fall var skolans rektor väldigt hjälpsam och hade en lösning i tankarna, men stötte på motstånd hos Esbo stads förvaltning med motiveringen att Esbo har fattat beslut om att inte satsa på morgonverksamheten. Jag är ändå säker på att detta beslut inte fattats för att orsaka problem för någon utan på grund av okunskap om barnfamiljers olika vardag och individuella utmaningar.

Jag hoppas att Esbo stad i framtiden satsar på att ge alla familjer flexibla och jämlika möjligheter att kombinera arbete med barnens skolgång.

Eva-Lena Gästrin sjukskötare, Esbo

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03