Beakta den nya situationen i Afghanistan

Varje tvångsdeportation till ett kaotiskt land är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Den islamiska republiken Afghanistan har under årtionden sönderslitits av exceptionella konflikter. Olika milisfraktioner, av vilka de viktigaste är taliban och al Qaida, kämpar om makten i landet. Stamfejder och oroligheter baserade på etnisk eller politisk tillhörighet förekommer. Människorättssituationen är synnerligen prekär och våldsbrott som riktar sig mot de svagaste i samhället är mycket vanliga. Afghanistan är världens mest otrygga land för kvinnor och barn och våldsbrott som riktar sig mot dem utreds ofta inte ens som brott eftersom skulden läggs på offret och inte på förövaren.

På grund av det kaotiska säkerhetsläget är Afghanistan även ett centrum för människohandel. Inom landet florerar slavhandeln, men Afghanistan är även genomfartsland för människohandel. I synnerhet minoritetsfolket hazarerna är utsatta för förföljelse. De kommenderas till tvångsarbete, även utomlands i Iran eller Pakistan. Det händer också att barn kidnappas eller säljs för att bli stridande soldater i något av Mellanösterns många krig.

Många av de afghaner som kommit som flyktingar till Finland tillhör den förföljda hazara-minoriteten. En del av dem har flytt slaveri, direkt eller indirekt. En del av ungdomarna har varit slavar som utnyttjats svårt, men överlevt. Så gott som alla afghanska flyktingar har varit tvungna att klippa av sina band till hemlandet. Utan starka kopplingar till familj eller klan är det nästan omöjligt att överleva i Afghanistan.

Under 2018 försämrades säkerhetsläget i Afghanistan ytterligare. Särskilt på hazarernas bosättningsområden, som tidigare var relativt trygga, har en försämring skett. Talibanrörelsen har under senaste tid erövrat dessa provinser och riktat angrepp mot hazarernas moskéer, handelsplatser och skolor. I dessa attacker har många kvinnor och barn dödats eller skadats.

Vi önskar att Finlands regering å det snaraste beaktar den nya situationen i Afghanistan. Tvångsavvisningarna till landet måste upphöra omedelbart. Varje tvångsdeportation till ett kaotiskt land är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och strider mot den internationella rättens "non-refoulement"-princip.

Jukka Eräkare ordförande Sunniva Drake styrelsemedlem Medborgare för flyktingar rf

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning