Yle: Stopp för ryska långtradare vid gränsen

EU:s nya sanktionspaket sätter stopp för ryska och belarusiska långtradare vid gränsövergångarna.

Ryska lastbilar som den här får inte längre efter midnatt komma till Finland ifall de har gods som ska förtullas. Anledningen är EU:s nya sanktionspaket mot Ryssland.
08.04.2022 21:06 UPPDATERAD 09.04.2022 07:21
Efter midnatt släpps inte längre ryska långtradare över gränsen från Ryssland till Finland, skriver Yle.
Anledningen är EU:s femte sanktionspaket som förbjuder godstransporter med ryska och belarusiska fordon: långtradare, lastbilar och skåpbilar med gods som ska förtullas.
Det sannolika är att Ryssland svarar med att stoppa transporter från EU. I så fall kommer långtradartrafiken över östgränsen att helt stanna upp.
Förbudet gäller också ryskflaggade handelsfartyg som inte längre efter midnatt får anlöpa hamnar i EU-länderna.

ANDRA LÄSER