Psykoterapiutbildning på svenska startar i Helsingfors – efter paus på tio år

Nu är det möjligt att ansöka om plats på en psykoterapeututbildning som ordnas på svenska i Helsingfors – för första gången på tio år. Även Åbo Akademi startar utbildning för att råda bot på den stora bristen på terapi på svenska.

Joachim von Weissenberg, styrelsemedlem i Finlands Svenska Psykoterapiförening, hoppas att det att psykoterapeututbildningen delvis ordnas på distans ska locka deltagare från olika delar av Svenskfinland.
01.02.2022 05:00 UPPDATERAD 01.02.2022 14:27
Mellan åtta och fjorton personer antas till den psykoterapeututbildning på svenska som börjar i höst i Helsingfors. Det är Finlands Svenska Psykoterapiförening som ordnar utbildningen i samarbete med Helsingfors universitet.
Ansökningstiden pågår under februari. Det handlar om en psykodynamisk utbildning med inriktning på vuxna.
Det råder en stor brist på psykoterapeuter i Finland, och inte minst på svenska. Ändå är det tio år sedan den föregående kursen inleddes.
En orsak till den långa pausen handlar om ekonomi. Den som vill utbilda sig till psykoterapeut måste själv stå för kostnaderna, som kan uppgå till flera tiotusen euro. Det är något som HBL har skrivit om i flera artiklar, och som också har diskuterats på insändarplats. Några kurser har helt enkelt ställts in på grund av för få deltagare.
Joachim von Weissenberg, styrelsemedlem i Finlands Svenska Psykoterapiförening tror nu på ett större intresse och ser två orsaker till sänkt tröskel.
Föreningen har fått understöd av Héléne och Walter Grönqvists Stiftelse för att få ner kostnaderna för studerandena. Det handlar om 50 000–100 000 euro per år de fyra år som utbildningen varar.
Det andra lockbetet är att undervisningen delvis kommer att ske på distans. Det är en möjlighet som inte har funnits tidigare, men enligt von Weissenberg har pandemitiden visat på möjligheten.
Det här tror han att är viktigt för att locka studerande utanför Helsingfors.
– Det är en regional demokratisk sak, säger han.
Han hoppas nu på ansökningar för att avhjälpa bristen på psykoterapeutisk vård.

Flera delar i utbildningen

Sedan 2012 är psykoterapeututbildningarna knutna till universiteten, men utan finansiering den vägen. Samtidigt som detta infördes blev utbildningarna dyrare, enligt Joachim von Weissenberg.
Med de utlovade stiftelsepengarna blir kostnaderna nu avsevärt lägre, menar han. Vad den utbildning som nu ska starta kommer att kosta är ändå omöjligt att säga exakt.
Stiftelsemedlen kommer att stå för seminariekostnaderna, men den största utgiften för studerandena är den terapi som är obligatorisk. En del kan ändå ha terapin avklarad redan, och somliga har fått FPA-understöd för den eller kan få det.
Vissa studerande kan också få ersättning för den handledning de ger inom utbildningen.
Héléne och Walter Grönqvists Stiftelse vill särskilt förbättra tillgången på psykoterapi för barn och ungdomar. Även om utbildningen är inriktad på vuxna, kommer de som läser kurser om barn och unga att få öronmärkta pengar.
von Weissenberg berätta att föreningen försöker få också andra understöd än från den aktuella stiftelsen för att kunna hjälpa till ekonomiskt.

Utbildningar i Åbo

Även Åbo Akademi ligger i startgroparna med psykoterapeututbildning. Det handlar om två olika utbildningar som också de ska starta på hösten: den ena med integrativ inriktning, alternativt kognitivintegrativ och den andra med kognitiv, alternativt kognitivbeteendeterapeutisk inriktning.
Åbo Akademi samarbetar med Centret för livslångt lärande.
Läs också: Dyr utbildning skapar brist på psykoterapeuter
Läs också: Ska staten betala för psykoterapeututbildning? "Del av en större problematik"

ANDRA LÄSER