Nu kliver Sápmi in i mediespråket – kan användas ungefär som Svenskfinland

Finlandssvenska medier rekommenderas att använda namnet Sápmi för det samiska hembygdsområdet. Namnet Lappland försvinner inte, men det ska användas selektivt.

Den samiska flaggan vajar över Sápmi, som omfattar samernas historiska bosättningsområden över Nordkalotten.
Den finlandssvenska mediespråkvården rekommenderar att medierna använder namnet Sápmi i texter om samernas hembygdsområde. Landskapsnamnet Lappland kan användas i sammanhang som inte direkt berör samer eller samiska frågor, heter det i det aktuella språkrådet, som har utarbetats av och förankrats hos flertalet professionella språkvårdare i Finland och Sverige.
Det betyder rent konkret att i den mån till exempel HBL skriver om samer eller samisk kultur ska vi skriva Sápmi medan vi ska skriva Lappland till exempel i en text om coronarestriktioner i det nordligaste landskapet.
I sådana fall är namnvalet entydigt, men ibland blir det knepigare att välja rätt. Alla frågor är inte entydigt samiska eller icke-samiska och därtill är Sápmis geografiska omfattning något oklar. Hembygdsområdet Sápmi omspänner i Finland kommunerna Enontekis, Utsjoki och Enare samt den nordligaste delen av Sodankylä.
När det till exempel gäller gruvor långt i norr eller Ishavsbanan – en planerad tågförbindelse genom Finland till Norra ishavet – delar initiativen ortsbornas ståndpunkt, och inte bara mellan samer och icke-samer.
Skulle HBL skriva att Ishavsbanan och gruvorna kan påverka Lapplands ekonomi och sysselsättning har det klang av ett positivt politiskt ställningstagande. Skriver vi att samma infrastruktur kan påverka utkomstmöjligheterna och ursprungskulturen i Sápmi färgas texten av ett negativt politiskt ställningstagande.
En ledarskribent kan välja sida, men på nyhetsplats ska HBL inte ta ställning politiskt.

Hur ska HBL:s reportrar resonera då, Anna Maria Gustafsson, ledande språkvårdare vid svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken och ordförande för Mediespråksgruppen i Finland?

– Vi kommer aldrig riktigt ifrån att de här resonemangen blir knepiga och det är aldrig lätt att vara hundra procent korrekt. Det finns också alltid en risk för att folk läser in någonting i ordvalet. Jag antar att rekommendationen kommer att skapa diskussion.
Gustafssons tips till journalister och andra professionella språkbrukare är att använda namnet Sápmi som man använder namnet Svenskfinland. Här sitter bruket ofta i ryggmärgen.
– Svenskfinland är också svårt att rita på en karta. Det är inte heller ett område med tydliga geografiska gränser. Man kan resonera ungefär på samma sätt med Sápmi, säger hon.
Samma språkråd rekommenderar fortsatt att Europas enda ursprungsfolk benämns samer. Numera betecknas ordet lapp som starkt nedsättande och något ålderdomligt i Svensk ordbok. Same har ersatt lapp då det senare inte längre betraktas som neutralt. I samma anda rekommenderas adjektivet samisk i stället för lapsk eller lappländsk i frågor om samernas språk eller kultur.
Det område som nu benämns Sápmi kallades tidigare Sameland. Det namnet är föråldrat och ska undvikas, enligt språkrådet.
Uttalet av namnet Sápmi är fortfarande föremål för diskussion i svenskan eftersom det varierar i olika samiska dialekter. Det kan uttalas antingen med a-ljud eller med ä-ljud. A-ljudet kan vara långt eller halvlångt.
ANDRA LÄSER